× ޚަބަރު ރިޕޯރޓް އިންޓަރވިއު WORLD CUP 2022

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

މި އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އޮންނާނީ ޖޫން މަހު އިންޑިޔާގައި

މި އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އޮންނާނީ ޖޫން މަހު އިންޑިޔާގައި
ފީފާ އިން ލަންކާގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި
އޭއެފްސީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އިންތިހާބުވެއްޖެ
މާޒިޔާއިން ކުޅުންތެރިންގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރަން ފަށައިފި
އީގަލްސްގެ ކޯޗުކަމާއި ސާންތި ދެވަނަ ފަހަރަށް ހަވާލުވެއްޖެ
މެލޭޝިއާ މެޗަކީ މުހިންމު ޓެސްޓެއް - މޮރިއޭރޯ
އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުން މެލޭޝިއާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ
ސިންގަޕޫރު އަތުންވެސް ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ
ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަން ކުރުމަކީ ހީކުރާހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން: މޮރިއޭރޯ


ބުރު ސްޕޯޓްސްގެ ކޯޗަކަށް ނިޒާމްބެ ހަމަޖައްސައިފި
ތިންވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލެގޫންސްއިން ހޯދައިފި
ސިމާއޯގެ މުސާރަ ދިނުމަށް ފީފާއިން އެފްއޭއެމް އަށް އަންގައިފި
އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން ދަގަނޑޭ ގައުމީ ޓީމަށް ނަގައިފި
ޗައިނާ 5-0 ރާއްޖެ: ރާއްޖެ އަތުން ޗައިނާއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް
ފިލިޕީންސާއި އެއްވަރުވެ ރާއްޖެ އޭޝިއަން ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފަށް
ރާއްޖެ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް
އިލާން ސީނިއާ ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުން ތަކުގައި ބައިވެރިވާން ފަށައިފި
Copyright © 2023 Maldives Football