× ޚަބަރު ރިޕޯރޓް އިންޓަރވިއު WORLD CUP 2022

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ރާއްޖެ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް

ރާއްޖެ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް
ކޮލިފައިންގ މެޗްތައް ޗައިނާއިން ދުބާއީއަށް ބަދަލުކޮށްފި
ރާއްޖެ ބަލިކޮށް ސީރީޔާ ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގެ ތިންވަނަ ބުރާއި ގާތަށް
ޗައިނާ 5-0 ރާއްޖެ: ރާއްޖެ އަތުން ޗައިނާއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް
ފިލިޕީންސާއި އެއްވަރުވެ ރާއްޖެ އޭޝިއަން ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފަށް
އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ޑީ ގެ މެޗްތައް ރާއްޖޭގައި
ފައިނަލް ސްކޮޑާއެކު ގައުމީ ޓީމު ދުބާއީގައި ކޭމްޕް ކޮށްފި
ދަގަނޑޭ އާއި ތޮއްޕޭ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ޓީމާއި ދުރަށް
ލީގުގެ ތިންވަނަ ބުރު ނުކުޅެ މާޒިޔާއަށް ޗެމްޕިއަންކަން


ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗް ސަސް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި
ނާދުގެ ބަދަލުގައި ސަސްގެ ކޯޗަކަށް މޯހަން ހަމަޖައްސައިފި
ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލައިންގ މެޗްތައް އަނެއްކާވެސް ފަސްކޮށްފި
ކްލަބްތަކުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފެށުމުގެ ހުއްދަ އެޗްޕީއޭ އިން ދީފި
ކޮލިފައިން މެޗްތައް އޮކްޓޯބަރ މަހު ފެށުމަށް އޭއެފްސީން ނިންމައިފި
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސަކަށް ބައްސާމް އިންތިޚާބުކޮށްފި
އެފްއޭއެމް އިން ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަން ފަށައިފި
ޔޫވީ ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާއިން ފެށުން ރަގަޅުކޮށްފި
Copyright © 2022 Maldives Football