ޚަބަރު
ކޮލިފައިން މެޗްތައް އޮކްޓޯބަރ މަހު ފެށުމަށް އޭއެފްސީން ނިންމައިފި

ކޮލިފައިން މެޗްތައް އޮކްޓޯބަރ މަހު ފެށުމަށް އޭއެފްސީން ނިންމައިފި

ކޮލިފައިން މެޗްތައް އޮކްޓޯބަރ މަހު ފެށުމަށް އޭއެފްސީން ނިންމައިފި

މުޅި ދުނިޔެއަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ފަސްކުރެވިވައިވާ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޝިއަން ކަޕް ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގެ މެޗުތައް އަންނަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ފަށަން އޭއެފްސީން ނިންމައިފި އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބީ ކޮންގްރެސް ފަސްކޮށްފި
އެފްއޭއެމް

އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބީ ކޮންގްރެސް ފަސްކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބީ ކޮންގްރެސް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

މަޤްބޫލް ޚަބަރުތައް
ކޮލިފައިން މެޗްތައް އޮކްޓޯބަރ މަހު ފެށުމަށް އޭއެފްސީން ނިންމައިފި

ކޮލިފައިން މެޗްތައް އޮކްޓޯބަރ މަހު ފެށުމަށް އޭއެފްސީން ނިންމައިފި

މުޅި ދުނިޔެއަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ފަސްކުރެވިވައިވާ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޝިއަން ކަޕް ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގެ މެޗުތައް އަންނަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ފަށަން އޭއެފްސީން ނިންމައިފި އެވެ.

އިތުރު ޚަބަރުތައް
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com