ޚަބަރު
އެފްއޭއެމް އިން ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަން ފަށައިފި
އެފްއޭއެމް

އެފްއޭއެމް އިން ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަން ފަށައިފި

އެފްއޭއެމް އިން ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަން ފަށައިފި

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ކްލަބްތަކަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ދޭން ވައުދުވެފައިވާ ފައިސާ އެ އިދާރާ އިން ކްލަބްތަކަށް ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސަކަށް ބައްސާމް އިންތިޚާބުކޮށްފި
އެފްއޭއެމް

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސަކަށް ބައްސާމް އިންތިޚާބުކޮށްފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ އިންތިހާބީ ކޮންގްރެސް މިއަދު ހަވީރު ބާއްވައި، މިހާރު ވެސް ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް އެ މަގާމަށް އަލުން އިންތިޚާބުކޮށްފި އެވެ.

މަޤްބޫލް ޚަބަރުތައް
އެފްއޭއެމް އިން ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަން ފަށައިފި
އެފްއޭއެމް

އެފްއޭއެމް އިން ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަން ފަށައިފި

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ކްލަބްތަކަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ދޭން ވައުދުވެފައިވާ ފައިސާ އެ އިދާރާ އިން ކްލަބްތަކަށް ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

އިތުރު ޚަބަރުތައް
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com