× ޚަބަރު ރިޕޯރޓް އިންޓަރވިއު WORLD CUP 2022

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ފީފާ އިން ލަންކާގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ފީފާ އިން ލަންކާގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި
މެލޭޝިއާ މެޗަކީ މުހިންމު ޓެސްޓެއް - މޮރިއޭރޯ
އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުން މެލޭޝިއާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ
ސިންގަޕޫރު އަތުންވެސް ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ
ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަން ކުރުމަކީ ހީކުރާހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން: މޮރިއޭރޯ
ބުރު ސްޕޯޓްސްގެ ކޯޗަކަށް ނިޒާމްބެ ހަމަޖައްސައިފި
ތިންވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލެގޫންސްއިން ހޯދައިފި
ސިމާއޯގެ މުސާރަ ދިނުމަށް ފީފާއިން އެފްއޭއެމް އަށް އަންގައިފި
އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން ދަގަނޑޭ ގައުމީ ޓީމަށް ނަގައިފި


ޗައިނާ 5-0 ރާއްޖެ: ރާއްޖެ އަތުން ޗައިނާއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް
ފިލިޕީންސާއި އެއްވަރުވެ ރާއްޖެ އޭޝިއަން ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފަށް
ރާއްޖެ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް
އިލާން ސީނިއާ ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުން ތަކުގައި ބައިވެރިވާން ފަށައިފި
ދަގަނޑޭ އާއި ތޮއްޕޭ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ޓީމާއި ދުރަށް
ލީގުގެ ތިންވަނަ ބުރު ނުކުޅެ މާޒިޔާއަށް ޗެމްޕިއަންކަން
ކޮލިފައިންގ މެޗްތައް ޗައިނާއިން ދުބާއީއަށް ބަދަލުކޮށްފި
ރާއްޖެ ބަލިކޮށް ސީރީޔާ ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގެ ތިންވަނަ ބުރާއި ގާތަށް
Copyright © 2023 Maldives Football