× ޚަބަރު ރިޕޯރޓް އިންޓަރވިއު WORLD CUP 2022

ރިޕޯރޓް

ބައްސާމް ސަސްޕެންޑް, ދެން ވާނީ ކިހިނެއް!

ބައްސާމް ސަސްޕެންޑް, ދެން ވާނީ ކިހިނެއް!
އެންމެ ކާމިޔާބު ދިވެހި ކޯޗަކީ ކޮބާ؟
ބޮންޑާ ހާއްސަ ވަނީ ކީއްވެ!؟
ނިއު ރޭޑިއަންޓް ނެތި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށަނީ!
ދިވެހި ފުޓްބޯޅައަށް މިވަނީ ކިހިނެއް!؟
އިމްރާން: ރަގަޅު ލީޑަރެއް، ރިޕްލޭސް ކުރަން އުނދަގޫވާނެ
ބައްސާމް އާއި ތާރިގް، މޮޅުވާނީ ކާކު؟


Copyright © 2024 Maldives Football