ޚަބަރު
ވިސާ ލަސްވެ ގައުމީ ޓީމު ލަންކާގައި މަޑު ކުރަން މަޖުބޫރުވެފަ!
އެފްއޭއެމް

ވިސާ ލަސްވެ ގައުމީ ޓީމު ލަންކާގައި މަޑު ކުރަން މަޖުބޫރުވެފަ!

ވިސާ ލަސްވެ ގައުމީ ޓީމު ލަންކާގައި މަޑު ކުރަން މަޖުބޫރުވެފަ!

ގަތަރުގައި 2022 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކޮލިފައިންގައި އަންނަ މަހު ގުއާމް އާއި ޗައިނާ އާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމު ކުޅޭ މެޗަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ގައުމީ ޓީމަށް ދަތިތަކަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

އަޝްފާގުގެ ހެޓްރިކާއެކު ގްރީން ތިންވަނަ އަށް
ޕްރިމިއާ ލީގު

އަޝްފާގުގެ ހެޓްރިކާއެކު ގްރީން ތިންވަނަ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުން މެދު ކެނޑިފައި އޮތުމަށްފަހު މިއަދު ކުޅުނު މެޗް ފ. ނިލަންދޫ 6-0 އިން ބަލިކޮށް ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ތާވަލުގެ ތިންވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

ސައުދީ އަތުން ލެޓްވިއާ އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް
ޔުއެފާ އެސިސްޓް

ސައުދީ އަތުން ލެޓްވިއާ އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

21 ޖުލައި 2019
މަޤްބޫލް ޚަބަރުތައް
ޒުވާން ޓީމު ގަތަރުގައި އޮތް މުބާރާތެއްގައި ވާދަކުރަނީ
އެފްއޭއެމް

ޒުވާން ޓީމު ގަތަރުގައި އޮތް މުބާރާތެއްގައި ވާދަކުރަނީ

އަންނަ މަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ޓީމު ބައިވެރިނުވީ އެ ދުވަސްވަރު ގަތަރުގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ޓީމު ބައިވެރިކުރުމަށް ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބުނެފިއެވެ.

އިތުރު ޚަބަރުތައް
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com