ޚަބަރު
އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބީ ކޮންގްރެސް ފަސްކޮށްފި
އެފްއޭއެމް

އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބީ ކޮންގްރެސް ފަސްކޮށްފި

އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބީ ކޮންގްރެސް ފަސްކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބީ ކޮންގްރެސް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގ މެޗްތައް ފަސްކޮށްފި
ފީފާ

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގ މެޗްތައް ފަސްކޮށްފި

އޭޝިއާގެ މެމްބަރ ގައުމުތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ، ފީފާ އާއި އޭއެފްސީ އިން ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން އަދި އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ މެޗްތައް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

ބެންގަލޫރު ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް
އޭއެފްސީ ކަޕް

ބެންގަލޫރު ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް

27 ފެބުރުއަރީ 2020
އިތުރު ޚަބަރުތައް
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com