ޚަބަރު
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސަކަށް ބައްސާމް އިންތިޚާބުކޮށްފި
އެފްއޭއެމް

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސަކަށް ބައްސާމް އިންތިޚާބުކޮށްފި

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސަކަށް ބައްސާމް އިންތިޚާބުކޮށްފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ އިންތިހާބީ ކޮންގްރެސް މިއަދު ހަވީރު ބާއްވައި، މިހާރު ވެސް ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް އެ މަގާމަށް އަލުން އިންތިޚާބުކޮށްފި އެވެ.

ކޮލިފައިން މެޗްތައް އޮކްޓޯބަރ މަހު ފެށުމަށް އޭއެފްސީން ނިންމައިފި

ކޮލިފައިން މެޗްތައް އޮކްޓޯބަރ މަހު ފެށުމަށް އޭއެފްސީން ނިންމައިފި

މުޅި ދުނިޔެއަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ފަސްކުރެވިވައިވާ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޝިއަން ކަޕް ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގެ މެޗުތައް އަންނަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ފަށަން އޭއެފްސީން ނިންމައިފި އެވެ.

އިތުރު ޚަބަރުތައް
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com