ޚަބަރު
ވިކްޓަރީ އަތުން ޓީސީ އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް
ޕްރިމިއާ ލީގު

ވިކްޓަރީ އަތުން ޓީސީ އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ވިކްޓަރީ އަތުން ޓީސީ އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ދިރާދު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް އާއި ވިކްޓަރީ ބައްދަލު ކުރި މެޗް 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޓީސީން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

ނިލަންދޫ ބަލިކޮށް ދަ ގްރޭންޑް އިން ލީގު ފަށައިފި
ޕްރިމިއާ ލީގު

ނިލަންދޫ ބަލިކޮށް ދަ ގްރޭންޑް އިން ލީގު ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި މިރޭ ނިލަންދޫ އާއި ދަ ގްރާންޑް ނިއު ޖެނަރޭޝަން ބައްދަލުކުރި މެޗް 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ދަ ގްރޭންޑް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

މަޤްބޫލް ޚަބަރުތައް
ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ނިޒާމްބެ އާއި ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފި
ނިއު ރޭޑިއަންޓް

ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ނިޒާމްބެ އާއި ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފި

ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދީގެން ފުޓްބޯޅައިގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ނޫޅެވޭ ގޮތަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވަނިކޮށް އެ ކްލަބްގެ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް އިސްވެ ކްލަބް ވެއްޓިފައިވާ އަނދަވަޅުން

އިތުރު ޚަބަރުތައް
މާޒިޔާ އަތުންވެސް ވިކްޓަރީ ބަލިވެއްޖެ
މާލޭ ލީގު 2017

މާޒިޔާ އަތުންވެސް ވިކްޓަރީ ބަލިވެއްޖެ

25 އެޕްރީލް 2017
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com