ޚަބަރު
ނާދުގެ ބަދަލުގައި ސަސްގެ ކޯޗަކަށް މޯހަން ހަމަޖައްސައިފި
ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް

ނާދުގެ ބަދަލުގައި ސަސްގެ ކޯޗަކަށް މޯހަން ހަމަޖައްސައިފި

ނާދުގެ ބަދަލުގައި ސަސްގެ ކޯޗަކަށް މޯހަން ހަމަޖައްސައިފި

ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވި މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) މި ފަހަރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި އަލަށްވާދަކުރާ ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް)ގެ ކޯޗުކަމާ މިއަދު ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗް ސަސް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި
ޕްރިމިއަރ ލީގު

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗް ސަސް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް އަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗް 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކްލަބް އީގަލްސްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފިއެވެ.

މަޤްބޫލް ޚަބަރުތައް
ނާދުގެ ބަދަލުގައި ސަސްގެ ކޯޗަކަށް މޯހަން ހަމަޖައްސައިފި
ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް

ނާދުގެ ބަދަލުގައި ސަސްގެ ކޯޗަކަށް މޯހަން ހަމަޖައްސައިފި

ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވި މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) މި ފަހަރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި އަލަށްވާދަކުރާ ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް)ގެ ކޯޗުކަމާ މިއަދު ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

އިތުރު ޚަބަރުތައް
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com