ޚަބަރު
ވިކްޓަރީ ސަސްޕެންޑް ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެފްއޭއެމް އިން ދީފި
ވިކްޓަރީ

ވިކްޓަރީ ސަސްޕެންޑް ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެފްއޭއެމް އިން ދީފި

ވިކްޓަރީ ސަސްޕެންޑް ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެފްއޭއެމް އިން ދީފި

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗުންނަށް މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލަ އާއި ކްލަބް ލައިސަންސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހަމަ ކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ހަމަކޮށްފައިނުވާތީ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެކަންކަން ފުރިހަމަ

ކީޕަރު އިމްރާން 20 އަހަރަށްފަހު ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި
އިމްރާން

ކީޕަރު އިމްރާން 20 އަހަރަށްފަހު ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުނު އެންމެ މޮޅު އަދި ކާމިޔާބު ގޯލުކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު 20 އަހަރަށް ފަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

ޓްރޭނިން ކޭމްޕަށް ގައުމީ ޓީމު މެލޭޝިއާ އަށް ފުރައިފި
ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން

ޓްރޭނިން ކޭމްޕަށް ގައުމީ ޓީމު މެލޭޝިއާ އަށް ފުރައިފި

27 އޮކްޓޯބަރ 2019
މަޤްބޫލް ޚަބަރުތައް
ޒުވާން ދެ ޓީމު ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ޑިވިޝަނަށް
އެފްއޭއެމް

ޒުވާން ދެ ޓީމު ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ޑިވިޝަނަށް

ދާދި ފަހުން ނިމިގެންދިޔަ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ 18 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ ހޯދި ރާއްޖޭގެ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމު މި އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އަދި 16 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމު ތިން ވަނަ ޑިވިޝަންގައި ވާދަ ކުރާ ގޮތަށް އެފްއޭއެމް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

ޓްރޭނިން ކޭމްޕަށް ގައުމީ ޓީމު މެލޭޝިއާ އަށް ފުރައިފި
ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން

ޓްރޭނިން ކޭމްޕަށް ގައުމީ ޓީމު މެލޭޝިއާ އަށް ފުރައިފި

27 އޮކްޓޯބަރ 2019
އިތުރު ޚަބަރުތައް
ފީފާ އިން ނިއުއަށް އިތުރު މުހުލަތުތަކެއް ދީފި
ނިއު ރޭޑިއަންޓް

ފީފާ އިން ނިއުއަށް އިތުރު މުހުލަތުތަކެއް ދީފި

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2019
އެއްވެސް ބަހަނާއެއް ނެތް، އޮތީ މޮޅުވުން - ލިއްޕީ
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް

އެއްވެސް ބަހަނާއެއް ނެތް، އޮތީ މޮޅުވުން - ލިއްޕީ

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2019
ސައުދީ އަތުން ލެޓްވިއާ އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް
ޔުއެފާ އެސިސްޓް

ސައުދީ އަތުން ލެޓްވިއާ އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

21 ޖުލައި 2019
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com