ރާއްޖެ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ޗައިނާގެ ޓީމު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ
ޗައިނާގެ ކުޅުންތެރިން މިއަދު ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފަ (ފޮޓޯ: ޓައިޓަން ސްޕޯޓްސް)

ރާއްޖެ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ޗައިނާގެ ޓީމު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

އެމްއެފް ނިއުސް08 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 18:18

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ - 2022 ވަނަ އަހަރު ގަތަރުގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އާއި ދެކޮޅަށް އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ރާއްޖެ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ޗައިނާގެ ގައުމީ ޓީމު މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

މި މެޗަށް މި ދެ ޓީމު ނިކުންނައިރު ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެއް މެޗް ކުޅެފައެވެ. އެގޮތުން ގުއާމް އާޢި ދެކޮޅަށް ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗް 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ރާއްޖެ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، މި މެޗްގައި ރާއްޖެ އިން ޖެހި ހަމައެކަނި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ އިބްރާހިމް މަހުދީ އެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ޗައިނާ ކޮލިފައިންގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗެވެ.

2006ގެ ވޯލްޑް ކަޕް އިޓަލީ އަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ކޯޗު މާސެލޯ ލިއްޕީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޗައިނާ ނިކުންނަނީ 2022 ގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ގައުމުން ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެހެން ގައުމެއްގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ޗައިނާގެ ރަށްވެހިކަން ދީ ޓީމުން ފުރުސަތު ދީފައެވެ. އެގޮތުން ބްރެޒިލް އަށް އުފަން އެލްކެސަން ވެސް ސްކޮޑުގައި ހިމެނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެސްޕަންޔޯލުގެ ފޯވާޑް ވޫ ލެއީ ހިމެނެ އެވެ.

"އަހަންނަށް އެނގޭ ޗައިނާގެ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ އުންމީދާއި އަހަރެންނާއި ގުޅިފައިވާކަން. އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ލަނޑުތަކެއް ޖަހާ އެ އުންމީދުތަކަކީ ހަގީގަތެއް ކަމުގައި ހަދާ ޗައިނާ މޮޅުކޮށްދިނުން." އެލްކެސަން ބުންޏެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އެއް ގްރޫޕެއްގައި ހިމެނިފައިވާއިރު، ފުރަތަމަ މެޗުން 3-0 އިން ޗައިނާ މޮޅުވިއިރު، ދެ ވަނަ މެޗުން ކުރިހޯދީ 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ ކުޅޭ މެޗް އޮންނާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 8 ޖަހާއިރު ގަލޮޅު ދަނޑުގައެވެ.

 
ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
Send Your Comment
 
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com