× ޚަބަރު ރިޕޯރޓް އިންޓަރވިއު WORLD CUP 2022
ދިވެހި ފުޓްބޯޅައަށް މިވަނީ ކިހިނެއް!؟

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައަށް މިވަނީ ކިހިނެއް!؟

ރާއްޖެ ބަލިކޮށް ސީރީޔާ ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގެ ތިންވަނަ ބުރާއި ގާތަށް
ޗައިނާ 5-0 ރާއްޖެ: ރާއްޖެ އަތުން ޗައިނާއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް
ފިލިޕީންސާއި އެއްވަރުވެ ރާއްޖެ އޭޝިއަން ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފަށް
ރާއްޖެ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް
ފައިނަލް ސްކޮޑާއެކު ގައުމީ ޓީމު ދުބާއީގައި ކޭމްޕް ކޮށްފި
ދަގަނޑޭ އާއި ތޮއްޕޭ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ޓީމާއި ދުރަށް
ލީގުގެ ތިންވަނަ ބުރު ނުކުޅެ މާޒިޔާއަށް ޗެމްޕިއަންކަން
ކޮލިފައިންގ މެޗްތައް ޗައިނާއިން ދުބާއީއަށް ބަދަލުކޮށްފި


ފޮޓޯ ސްޓޯރީ

ދިވެހި ލީގު
PT GD PLD    
34 28 14 މާޒިޔާ 1
25 12 14 ވެލެންސިއާ 2
19 -3 14 ގްރީން ސްޓްރީޓްސް 3
17 -6 14 އީގަލްސް 4
16 -8 14 ދަ ގްރޭންޑް 5
ޓޮޕް ސްކޯރާރސް
ހަމްޒާ މުހައްމަދު
މާޒިޔާ ސރކ
21 ގޯލް
ޕެޑްރޯ ޓަނައުސޫ
މާޒިޔާ ސރކ
19 ގޯލް
ކޯނެލިއަސް ސްޓެވާޓް
މާޒިޔާ ސރކ
17 ގޯލް
ހަސަން ރާއިފު އަހުމަދު
ކްލަބް އީގަލްސް
15 ގޯލް
އެންމެ ފަހުގެ ސްކޯރ
އިންޓަރނޭޝަނަލް ފްރެންޑްލީ
24 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
3
1
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލާއޮސް
ލާއޮސް
އިންޓަރނޭޝަނަލް ފްރެންޑްލީ
21 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
0
3
ބްރުނާއީ
ބްރުނާއީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ

ފޮޓޯ ގެލެރީ

އެފްއޭ ކަޕް ފައިނަލް: މާޒިޔާ 2-0 ވެލެންސިއާ

ޕްރިމިއާ ލީގު: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް 4-0 ވިކްޓަރީ
ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން: ޗައިނާ 5-0 ރާއްޖެ
އެފްއޭ ކަޕް: ވެލެންސިއާ 5-4 ސަސް
އެފްއޭއެމް ފުޓްސަލް ކަޕް 2019
އިމްރާން ގައުމީ ޓީމަށް އަލްވަދާއު ކިއުން
ޗެރިޓީ މެޗް 2019


އިންޓަރވިއު

"
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭޝިއަން ކަޕްގެ ޖޮއިންޓް ކޮލިފިކޭޝަންގައި ރާއްޖެއިން ނެރުނު ނަތީޖާތަކާއެކު 2023 ވަނަ އަހަރު ޗައިނާގައި ބާއްވާ އޭޝިއަން ކަޕްގެ ކޮލިފައިން އަށް އޭއެފްސީން ކަނޑައެޅި ރޭންކިންގައިވާ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް އޭޝިއަން ކަޕްގެ ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެއެވެ.

ރިޕޯޓް

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައަށް މިވަނީ ކިހިނެއް!؟

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައަށް މިވަނީ ކިހިނެއް!؟

Copyright © 2022 Maldives Football