ސާފް 18 އަހަރުން ދަށް: ބޫޓާން ބަލިކޮށް ރާއްޖެ ތިންވަނަ ހޯދައިފި
ބޫޓާން ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ (ފޮޓޯ: އިބްރާޙިމް ފާއިދު)

ސާފް 18 އަހަރުން ދަށް: ބޫޓާން ބަލިކޮށް ރާއްޖެ ތިންވަނަ ހޯދައިފި

އެމްއެފް ނިއުސް29 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 12:23

ކަތުމަންޑޫ، ނޭޕާލް - ނޭޕާލުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތިންވަނަ މަގާމް ދިވެހި ރާއްޖެ އިން ހޯދައިފި އެވެ. ރާއްޖެ އަށް މި މެޗްގައި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ އިބްރާޙިމް އިމްރާން އެވެ.

ރާއްޖެ އިން މި މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ މަގާމް ހޯދާފައިވަނީ ބޫޓާން މިއަދު 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިކުރުމަށްފަހުގަ އެވެ. މި މެޗާ ކުރިމަތިލިއިރު، ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައިވެސް ރާއްޖެ ވަނީ ބޫޓާނާ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. އެމެޗު ނިމުނީ ދެޓީމުންކުރެ ޓީމަކަށް ގޯލެއް ކާމިޔާބުނުކުރެވި އެވެ. މި ކާމިޔާބީ ވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުން މިހާތަނަށް ހޯދި އެންމެ ޝަރަފުވެރި ނަތީޖާއަށެވެ.

ޖުމްލަ ތިން ޓީމު ހިމެނުނު ގްރޫޕުން ރާއްޖެ ސެމީ އަށް ގޮސްފައިވަނީ ގްރޫޕްގެ ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި ސެމީ ފައިނަލުގައި އިންޑިޔާ އަތުން 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ރާއްޖެ ބަލިވެފައިވާއިރު މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ބައްދަލު ކުރާނީ އިންޑިޔާ އާއި ބަންގްލަދޭޝް އެވެ.

މުބާރާތަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ޓީމުގެ ކޯޗް މުހައްމަދު ޝާޒްލީ ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ ޓާގެޓަކީ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ފަހަނައަޅައި ދިއުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ޒުވާން ޓީމަށް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީ އެކެވެ.

 
ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
Send Your Comment
 
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com