ބޫޓާނާއި އެއްވަރުކޮށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެ ސެމީ އަށް
ބޫޓާނާއި ދެކޮޅަށް މިއަދު ނިކުތް ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ޓީމުގެ ފުރަތަމަ އެގާރަ (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު)

ބޫޓާނާއި އެއްވަރުކޮށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެ ސެމީ އަށް

އެމްއެފް ނިއުސް24 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 20:07

ކަތަމަންޑޫ، ނޭޕާލް - ނޭޕާލުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެއިން މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ. ރާއްޖެ އިން މި މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދާފައިވަނީ މިއަދު ބުޓާނާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗް 0-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުކޮށްގެންނެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށްވެސް ރާއްޖެ އަށް ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައިވަނީ މި އަހަރު އެވެ. އެއީ ގްރޫޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ނޭޕާލާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗް 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުކޮށްގެންނެވެ. އެ މެޗްގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައިވަނީ ވެސް ރާއްޖެ އިންނެވެ. އޭގެ ކުރިން 2015 އަދި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން ރާއްޖެ ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

ޖުމްލަ ތިން ޓީމު ހިމެނުނު މި ގްރޫޕުން ރާއްޖެ ސެމީ އަށް ގޮސްފައިވަނީ ގްރޫޕްގެ ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައެވެ. އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ސެމީ އަށް ގޮސްފައިވަނީ ބޫޓާން އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޓީމުގެ ކޯޗް މުހައްމަދު ޝާޒްލީގެ ޓާގެޓަކަށް މިފަހަރު ވެފައިއޮތީ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ފަހަނައަޅައި ދިއުމެވެ.

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރާއްޖެ ކުޅެން ޖެހޭ ޓީމެއް އެނގޭނީ މާދަމާ ގްރޫޕް ބީގެ ފަހު މެޗުގައި އިންޑިއާ އާއި ލަންކާ ބައްދަލުކުރާ މެޗަށް ފަހުގަ އެވެ. އިންޑިއާ 3-0 އަށް ވުރެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާ އަކުން މޮޅުވެއްޖެނަމަ ރާއްޖެ އާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ އިންޑިޔާ އެވެ.

 
ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
Send Your Comment
 
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com