× ޚަބަރު ރިޕޯރޓް އިންޓަރވިއު WORLD CUP 2022

ތިންވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލެގޫންސްއިން ހޯދައިފި

12 ޑިސެމްބަރ 2022

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ - ތިން ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލެގޫންސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހޯދައިފި އެވެ. ލެގޫންސް އިން މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ފައިނަލުގައި މަސްއޮޑި ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ޓާފް ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގައި، މެޗަކުން ބަލިނުވެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި ލެގޫންސް އިން މެޗުގެ 24 ވަނަ މިނިޓްގައި މުހައްމަދު ޝިފާން މުހައްމަދު ނަޒީރު ވަނީ ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް ލީގު ނަގައިދީފައެވެ. އަދި ދެވަނަ ހާފްގައި އޭނާ ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް ދެ ޓީމުގެ ދެމެދުގައިވާ ފަރަގު ބޮޑުކޮށްފަ އެވެ.

މި މެޗުގައި މަސްއޮޑިން ލަނޑެއް ޖެހުމަށް ކުރަމުން އައި މަސައްކަތަށް ނިމުމެއް އައިސްފައިވަނީ މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ހުސެއިން ޝަރީފް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑުންނެވެ.

މުޅި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ލެގޫންސަށް ކުޅެމުންދާ ސްރީ ލަންކާގެ މުހައްމަދު އަމަން މުހައްމަދު ފައިޒާ ހޮވުނުއިރު، މުބާރާތުގެ ފެއާޕްލޭ ޓީމަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އަނަކީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ. ޖުމްލަ ސަތާރަ ޓީމު ވާދަކުރި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހަތަރު ގްރޫޕަކަށް ޓީމުތައް ބަހާލައިގެންނެވެ.

ތިންވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ލިބުމާއެކު، ލެގޫންސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި މަސްއޮޑި ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ވަނީ ދެވަނަ ޑިވިޝަނަށް ކޮލިފައިވެފައެވެ.

Copyright © 2023 Maldives Football