ޗައިނާ އާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު ފޭވަރިޓަކީ ޗައިނާ: ސެގަޓް
ރާއްޖޭގެ ކޯޗް ސެގަޓް މިރޭ ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެނީ (ފޮޓޯ: އިބްރާޙިމް ފާއިދު)

ޗައިނާ އާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު ފޭވަރިޓަކީ ޗައިނާ: ސެގަޓް

އެމްއެފް ނިއުސް09 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 22:06

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ - ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މާދަމާ ރޭ ޗައިނާ އާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު ހުރިހާވެސް ޕްރެޝަރެއް އޮތީ ޗައިނާ އަށް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކޯޗް ޕީޓަރ ސެގަޓް ބުނެފި އެވެ.

"ގުއާމް އަތުން އަހަރުމެން ވަނީ ވަރަށް ޒުވާން ޓީމަކާއެކު ކުޅެ މޮޅުވެފަ. އަދި މިއީ އެއްވެސް ބަޔަކު އުންމީދުކުރި ނަތީޖާއެއް ނޫން. އެކަމަކު ޗައިނާ އަކީ ތަފާތު ޓީމެއް. ޗައިނާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހުމަކީ ލިބޭނެ ހިތްހަމަޖެހުމެއް އަދި ހުރިހާ ވެސް ޕްރެޝަރެއް އޮތީ ޗައިނާ އަށް." ގަލޮޅު ދަނޑުގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސެގަޓް ބުންޏެވެ.

"ޗައިނާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭނެ ޓީމު ފައިނަލް ކުރާނީ މާދަމާ ހެނދުނު. ޓީމުގެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ކަމަށްވާ އަކުރަމް އާއި ނޫމާން އަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވަނީ އެހެންކަމުން އަދި އެއްކޮށް ފައިނަލް އެއް ނުކުރަން. އެކަމަކު ޔަގީނުންވެސް ބުނަން ކެރޭ މާދަމާގެ މެޗްގައި އިބްރާޙިމް ވަހީދު (އިއްބެ) ކުޅޭނެ. މުޅި ޓީމު އޮތީ އިއްބެ އާއި އާއިއެކު" ކޯޗް އިތުރަށް ބުންޏެވެ.

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު އަލުން ގައުމީ ޓީމުން ފޯވަޑް އަލީ އަޝްފާގުއަށް ފުރުސަތު ދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކުރެވުނު ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ކޯޗް ބުނީ އަޝްފާގް މައާފަށް އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ގުއާމް އަތުން މޮޅުވި މެޗަށްފަހު ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ގުޅާފަ އަޝްފާގް ވަނީ ކުރިން ކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް މައާފަށް އެދިފަ. އަހަރުމެން މިއީ އިންސާނުން. ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ގޯހެއް ހެދިދާނެ. އަހަންނަށް ވެސް ގޯސް ހެދޭނެ، އެހެން އެންމެންނަށް ވެސް ގޯސް ހެދޭނެ. އެކަން އެއޮތީ ނިމިފަ. އަޝްފާގަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަދި އެކަމަކީ ބަހުސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން." ސެގަޓް ވަރަށް ހަމަޖެހިލާފަ ޖަވާބު ދިނެވެ.

"އަޝްފާގް ނެތި އަހަރެމެން ގުއާމުގައި މޮޅުވީ. އަހަރެމެން ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރީ އޭނާ ނެތި. އަހަރެމެން ބޫޓާން އަތުން 7-0 އިން ވެސް މޮޅުވީވެސް އޭނާ ނެތި. އޭގެ ފަހުން ޓީމުގެ ތެރެއަށްވަނީ ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް އައިސްފަ. އެހެންވީމާ އޭނާ ޓީމުގެ ތެރެއަށް މަޑުމަޑުން އަންނަން ފުރުސަތު ދޭންވީ. އިތުރު ޕްރެޝަރއެއް ނޫން އޭނާއަށް ދޭންވީ."

ސެގަޓް އިތުރަށް ބުނީ ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެ އަކީ ވަރަށް ތަފާތު ދެ ޓީމު ކަމަށާއި އެއި ދުނިޔޭގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު އެއް ގައުމު ކަމަށާއި ނަމަވެސް މާދަމާގެ މެޗްގައި ނިކުންނާނީ ކޮންމެ ގައުމަކުންވެސް 11 ކުޅުންތެރިން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޗައިނާ ގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ތިބި ކަން ކޯޗް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ ބައްދަލުކުރާ މެޗް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާ ރޭ 8 ޖަހާއިރު އެވެ.

 
ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
Send Your Comment
 
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com