އެއްވެސް ބަހަނާއެއް ނެތް، އޮތީ މޮޅުވުން - ލިއްޕީ
ލިއްޕީ މިރޭ ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެނީ (ފޮޓޯ؛ އިބްރާހިމް ފާއިދު)

އެއްވެސް ބަހަނާއެއް ނެތް، އޮތީ މޮޅުވުން - ލިއްޕީ

އެމްއެފް ނިއުސް09 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 20:19

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ - ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މާދަމާ ރޭ ރާއްޖެ އާއި ދެކޮޅަށް ޗައިނާ ނިކުންނައިރު އެއްވެސް ބަހަނާއެއް ނެތް ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ މި މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދުން ކަމަށް ޗައިނާގެ ކޯޗް މާސެލޯ ލިއްޕީ ބުނެފި އެވެ.

"މިއީ މި ފަހަރުގެ ކޮލިފައިންގައި ޗައިނާ ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗް އަދި މިއީ ވަރަށް މުހިންމު މެޗެއް. އަހަރުމެންގެ މިއޮތީ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެއް ކަނޑައަޅާފަ އެއީ، ކޮލިފައިންގެ އަނެއް ބުރަށް ދިއުން. އެހެންކަމުން އެކަން ހާސިލުކުރުމަށް މެޗުން މޮޅުވެ ޕޮއިންޓްތަކެއް ހޯދަން އެބަޖެހޭ. އަހަރުމެން ވިސްނަނީ އިދިކޮޅަށް ނިކުންނަ ޓީމަކަށް ނޫން. މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް." 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް އިޓަލީ އަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ކޯޗް ބުންޏެވެ.

"ރާއްޖޭގެ މޫސުމާއި ގޮނޑުދޮށުގެ ވާޙަތަކާއި ދަނޑުގެ ހާލަތުގެ ވާހަކަ ދައްކާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން. ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑު ރަގަޅު ލައިޓިންގެ މައްސަލައެއް ނެތް. އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ނެތް. ބޭނުންވަނީ މާދަމާގެ މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓް."

ޗައިނާގެ ގުއަންޗޯގައި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ފަރިތަކުރުންތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސްފުޓްބޯލް އިން ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެމުން ލިއްޕީ ބުނީ އެއީ ވަރަށް މުހިންމު އަދި ކާމިޔާބު ދުވަސްތަކެއް ކަމަށެވެ.

"އެއީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ޓްރޭނިން ސެޝަންތަކެއް އަހަރެންނަށްވެސް އަދި ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް. ޓީމުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ޓީމާއި ގުޅިފައިވަނީ މީގެ ހަފްތާއެއް ކުރިން އެ ކުޅުންތެރިންގެ ކްލަބްތައް ޗައިނާގެ ލީގުގައި ކުޅެންޖެހުމުގެ ސަބަބުން. ނަމަވެސް ޓީމު މިއޮތީ ރަގަޅު ހާލަތެއްގައި." ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗް ލިއްޕީ ބުންޏެވެ.

ލިއްޕީ އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ޗައިނާގެ ރަށްވެހިކަން ދާދި ފަހުން ދިފައިވާ އެލްކެސަން އަކީ މިހާރު ޗައިނާގެ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އޭނާއަށް ޓީމުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތް ކަމަށާއި އަދި މި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަކީވެސް ކްލަބްތަކަށް އެއްކޮށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ކަމުން އެއްވެސް އުނދަގުލެއް ކުރިމަތިނުވާނެ ކަމަށެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މާދަމާގެ މެޗަށް ޗައިނާގެ 1200 އެއްހާ ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަަށް ވަންނާނެއެވެ. އަދި މަޖީދީ މަގުގެ ސިޑިބަރި ޗައިނާގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާއިރު ޗައިނާގެ ގުއަންޗޯ އެވަރގްރޭންޑް އިން ވަނީ ޗައިނާގެ ވަރަށް ގިނަ ސަޕޯޓަރުން ސްޕޮންސަރ ކޮށްފަ އެވެ.

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ ކުޅޭ މެޗް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާ ރޭ 8 ޖަހާއިރު އެވެ.

 
ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
Send Your Comment
 
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com