އިއްބެގެ ލަނޑުން ގުއާމްގެ މައްޗަށް ރާއްޖެއިން ކުރި ހޯދައިފި
ރާއްޖޭގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިން އިއްބެ (ކ) (ފޮޓޯ: މިހާރު)

އިއްބެގެ ލަނޑުން ގުއާމްގެ މައްޗަށް ރާއްޖެއިން ކުރި ހޯދައިފި

އެމްއެފް ނިއުސް05 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 13:28

ޑެޑޭޑޯ، ގުއާމް - ފުރަތަމަ ހާފްގައި އިބްރާހިމް މަހުދީ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ހަމައެކަނި ލަނޑާއެކު ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރަށުން ބޭރުގައި ގުއާމް އާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗް 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ރާއްޖެ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

ގައުމީ ޓީމުގެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ނުލާ މި މިއަދުގެ މެޗަށް ރާއްޖެއިން ނިކުތްނަމަވެސް ޓީމުން ވަނީ ރަގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. އާއިލީ 5 މެމްބަރުންގެ ކުއްލި މަރާއިގުޅިގެން އިބްރާހިމް ވަހީދު ޓީމާއި ވަކިވެފައިވާއިރު، ވިސާގެ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ނިހާން އާއި ކީޕަރު ހުސެއިން އަށް ވަނީ އެނބުރި މާލެ އަންނަށް ޖެހިފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޓީމުން ރަގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކާ ލަނޑު ޖަހާނެ ރަގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދާފައިވާ މި މެޗްގެ 17 ވަނަ މިނިޓްގައި ރާއްޖެއަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ރަގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބިފައެވެ. އަރިމަތިން އިބްރާހިމް މަހުދީ ވަދެ ނަގައިދިން ހުރަސް އެއް ފަހަރުން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ އޭރިޔާ ތެރޭގައި ހުހަށްހުރެ ފޮނުވާލިނަމަވެސް އެ ހަމަލާ ދިޔައީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށެވެ.

މެޗްގެ 26 ވަނަ މިނިޓްގައި އިބްރާހިމް މަހުދީ ވަނީ ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް ރާއްޖެއަށް ލީޑު ނަގައިދީފަ އެވެ. މި ލަނޑު އޭނާ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ގުއާމްގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކައިރިން ނައްޓާލުމަށްފަހު އޭރިޔާ ތެރެއަށްވަދެ ގޯލުގެ ތިރީ ކަނަށް ފޮނުވާލައިގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފްގައި ގުއާމުން ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ އަސަދުﷲ އާއި ހުސެއިން ސިފާއު ވަނީ ދެ ހަމާލާއެއް ފޮނުވާލައިފަ އެވެ. ސިފާއު ޖެހި ބޯޅަ ގުއާމް ކީޕަރު މަތަކޮށްފައިވާއިރު، އަސަދުﷲ ޖެހި ބޯޅަ ވަނީ އަރިމަތިން ބޭރުވެފައެވެ. އަދި މެޗުގެ 70 ވަނަ މިނިޓްގައި ގުއާމުގެ ޑެވާން މެންޑިއޯލާ ބޮލުން ޖެހި ބޯޅަ ކީޕަރު ފައިސަލް ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ.

ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ރާއްޖެ ނިކުންނާނީ ޗައިނާ އާއި ދެކޮޅަށެވެ.

 
ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
Send Your Comment
 
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com