ޗައިނާ މެޗުގައި ސަޕޯޓަރުންނަށް ވާނީ ކިހިނެއް!
ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ފޮޓޯއެއް، މަރާމާތު ކުރުމަށް ދަނޑުގެ ދެ ސިޑިބަރި ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ

ޗައިނާ މެޗުގައި ސަޕޯޓަރުންނަށް ވާނީ ކިހިނެއް!

އެމްއެފް ނިއުސް28 އޮގަސްޓް 2019 15:12

2022 ވަނަ އަހަރު ގަތަރުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އަންނަ މަހު ރާއްޖެއިން ވަނީ ދެ މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފަ އެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ މެޗްގައި ގުއާމް އާއި ދެކޮޅަށް އަންނަ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅޭއިރު ވަރުގަދަ ޗައިނާ އާއި ދެކޮޅަށް ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގެ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމު ކުޅޭނެ އެވެ.

މި ދެ މެޗަށް ގައުމީ ޓީމު ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މިހާރު ލަންކާގައި ކޭމްޕް ކޮށްފައިވާއިރު މުޅި އޭޝިއާގެ ސަމާލުކަން އެ މެޗަކަށް ހުއްޓިފައިވާ އެއް މެޗަކީ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ޗައިނާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. ފުޓްބޯޅައިގެ ފޯރި އިންތިހާއަށް ދަށްވެފައިވާ ދުވަސްވަރެއްގައި މިފަދަ މެޗެއް ކުޅޭއިރު ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ހާލަތު މިހާރު މިވަނީ ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑުވެފައެވެ. އެގޮތުން ދަނޑުގެ ދެކުނު ފަރާތާއި އިރުމަތީ ފަރާތުގެ ސިޑިބަރިތައް ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށްފައިވާއިރު، 10 ވަރަކަށް ހާސް މީހުންގެ ޖާގައިގެ ދަނޑުގެ އަދަދު މި ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 3000 އަށް ދަށްވެފަ އެވެ.

ދަނޑަށް ވަދެވޭ ސަޕޯޓަރުންގެ އަދަދު އިންތިހާއަށް ދަށްވެފައިވާއިރު، ދަނޑުގެ ލައިޓިން ހުރީ މިފަދަ މެޗެއް ކުޅުމަށް ފީފާ އިން ގަބޫލުކުރާ މިންގަނޑަކަށް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން މި މެޗަށް ޓީމު ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު، އިދާރީގޮތުން ވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވަމުންދާކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ. ދަނޑުގެ ލައިޓިންގ ރަގަޅުކުރަން ޖެހިފައިވާއިރު އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންކުރަންޖެހޭ ގިނަ މަރާމާތުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް އަދި މިފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތެއް ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މާލޭގައި ކުޅުނު މެޗް ބެލުމަށް ޗައިނާގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވަދެފައިވާއިރު މި ފަހަރުވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް ޗައިނާގެ ސަޕޯޓަރުން އަންނާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. ބައިނަލްއަގްވާމީ މިފަދަ މެޗްތަކުގައި އަވޭ ޓީމަށް ދަނޑުގެ ސީޓިން ކެޕެސިޓީގެ ވަކި ޕަސަންޓޭޖެއް ދިނުމަށް ފީފާއިން ލާޒިމް ކުރާއިރު، 10 ހާސް މީހުންގެ ޖާގައިގެ އަދަދު މިހާރު މިވަނީ 3000 އަށް ދަށްވެފައެވެ. އެހެންކަމުން މި ފަހަރުގެ މެޗްގައި ދިވެހި ސަޕޯޓަރުންނަށް ވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ މިއީ މިހާރު އުފެދިފައިވާ ސުވާލެކެވެ.

 
ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
Send Your Comment
 
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com