ފުރަތަމަ މެޗުން ރާއްޖެ ބޫޓާން އަތުން ބަލިވެއްޖެ
ބޫޓާން ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ހަނާން އުފާ ފާޅުކުރަނީ (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު)

ފުރަތަމަ މެޗުން ރާއްޖެ ބޫޓާން އަތުން ބަލިވެއްޖެ

އެމްއެފް ނިއުސް20 ޖުލައި 2019 18:29

ހިތަދޫ، އައްޑޫ ސިޓީ - ޔުއެފާގެ އެހީއާއިއެކު މިއަދު ފެށި ޔުއެފާ އެސިސްޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބޫޓާން އަތުން ރާއްޖެ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ހިތަދޫ ސްޓޭޑިއަމްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ކުޅުނު މި މެޗްގެ ހަވަނަ މިނިޓްގައި ބޫޓާން އިން ވަނީ ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ މެޗްގެ ހަވަނަ މިނިޓްގައި ބޫޓާންގެ ކުޅުންތެރިއަކު ނަގައިދިން ބޯޅައެއް އޭރިޔާ ތެރޭގައި ހުރެ ބޮލުން ޖަހާ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ފޮނުވާލައިގެން ޖުގްމޭ ނަމްގިއެލް އެވެ.

ރާއްޖެ އަށް މި މެޗްގައި ރަގަޅު ހަމަލާއެއް ނުއުފެއްދެނީސް ބޫޓާން އިން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް ލީޑު ފުޅާކޮށްފަ އެވެ. މި ލަނޑު މެޗްގެ 26 ވަނަ މިނިޓްގައި ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމަކުން ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ބިކާޝް ޕްރަދަން އެވެ.

މެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ޓީމުގެ ފަރާތުން މާ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ފެނިގެންގޮސްފައިނުވާއިރު، ބޫޓާން އިން ވަނީ ރަގަޅު ކުޅުމަކާއިއެކު ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްފަ އެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފްގައި ބޫޓާން އިން ދެ ލަނޑު ޖެހުމާއެކު ރާއްޖޭގެ ޓީމަށްވަނީ ބަދަލެއް ގެނެސްފަ އެވެ. އެގޮތުން މެޗްގެ 40 ވަނަ މިނިޓްގައި މުހައްމަދު ތަމާމްގެ ބަދަލުގައި އައިހަމް ހަމްދޫން ވަނީ ކުޅެން އަރުވާފަ އެވެ.

ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުން ފެށުނުތާ ގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް ރާއްޖެ އިން ވަނީ ކައިރި ކައިރީގައި ދެ ބަދަލެއް ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން އިފްސާލް ނަޖާހް އާއި މުހައްމަދު ޒަޔާން އިސްމާއިލް ވަނީ ކުޅެން އަރުވާފަ އެވެ.

މި މެޗްގައި ރާއްޖެ އިން ޖެހި ހަމައެކަނި ލަނޑު މެޗްގެ 69 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ ކެޕްޓަން މުހައްމަދު ހަނާން އާދަމް އެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިފައިވަނީ ބޫޓާންގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ކައިރިން ނައްޓާލުމަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިއަކު ބޯޅަ ދިން ވަގުތު ހުހަށް އޭރިޔާ ތެރޭގައި ހުރި ގޯލުގެ ތިރީ ކަނަށް ފޮނުވާލަައިގެންނެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ކުޅޭ ދެވަނަ މެޗްގައި އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ހަވީރު ރާއްޖެ ނިކުންނާނީ ސައުދި އަރަބިއްޔާ އާއި ދެކޮޅަށެވެ.

 
ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
Send Your Comment
 
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com