ޔުއެފާ އެސިސްޓް: ފުރަތަމަ މެޗްގައި ރާއްޖެ އާއި ބޫޓާން
ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ޓީމުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ބައްދަލު ކުރާނީ ބޫޓާނާއި ދެކޮޅަށް

ޔުއެފާ އެސިސްޓް: ފުރަތަމަ މެޗްގައި ރާއްޖެ އާއި ބޫޓާން

އެމްއެފް ނިއުސް10 ޖުލައި 2019 15:30

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ - ޔުއެފާގެ އެހީގައި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވާ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ކުޅޭނީ ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ބޫޓާން ކަމަށް އެފްއޭއެމް އިން ބުނެފިއެވެ.

ހަތަރު ޓީމު ވާދަކުރާ މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މި މަހު 20 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ އާއި ބޫޓާން ބައްދަލުކުރާއިރު، ރާއްޖެ ކުޅޭ ދެވަނަ މެޗްގައި މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ނިކުންނާނީ ސައުދި އަރަބިއްޔާ އާއި ދެކޮޅަށެވެ. އަދި ލީގު އުސޫލުން ކުޅޭ މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ކުޅޭ ތިންވަނަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ލެޓްވިއާ އާއި ދެކޮޅަށެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދާނީ ލީގު އުސޫލުން ކުޅޭ ހަ މެޗަށްފަހު އެންމެ ގިނައިން ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެ ޓީމެވެ. ފައިނަލް މެޗް އޮންނާނީ މިމަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ ސްޓޭޑިއަމްގަ އެވެ.

މިމަހު 20-29 އަށް އައްޑޫ ސިޓީ ގައި ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ދެން ވާދަކުރަނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އާއި ލެޓްވިއާ އަދި ބޫޓާން އެވެ. މިިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ތައިލެންޑުގައި ބޭއްވި ޔުއެފާ ޔޫތު މުބާރާތުގައި ވެސް ރާއްޖެ ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. ތައިލެންޑުގައި ބޭއްވި މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ވަނީ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާތަކަކުން ތައިލެންޑާއި ސައިޕްރަސް އަދި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޔޫތު ޓީމު އަތުން ބަލިވެފަ އެވެ.

މިއީ އައްޑޫ ސިޓީގައި މިފަދަ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތެއް ބާއްވާ ދެވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން އައްޑޫގައި ވަނީ އޭއެފްސީ ޗެލެންޖް ކަޕްގެ ބައެއް މެޗްތައް ކުޅެފައެވެ.

 
ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
Send Your Comment
 
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com