ޔުއެފާ ޔޫތު މުބާރާތުގެ އޮންލައިން ނިއުސް ޕާޓްނަރަކަށް މޯލްޑިވްސްފުޓްބޯލް
ޔުއެފާ އެސިސްޓް މުބާރާތުގެ އޮންލައިން ނިއުސް ޕާޓްނަރަކަށް މޯލްޑިވްސްފުޓްބޯލް ހަމަޖެއްސުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު)

ޔުއެފާ ޔޫތު މުބާރާތުގެ އޮންލައިން ނިއުސް ޕާޓްނަރަކަށް މޯލްޑިވްސްފުޓްބޯލް

އެމްއެފް ނިއުސް09 ޖުލައި 2019 09:00

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ - ޔުއެފާގެ އެހީގައި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން މިމަހު އައްޑޫގައި ބާއްވާ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އޮންލައިން ނިއުސް ޕާޓްނަރަކަށް މޯލްޑިވްސްފުޓްބޯލް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

ޔުއެފާ އެސިސްޓް އަންޑަރ 15 މުބާރާތުގެ އޮންލައިން ނިއުސް ޕާޓްނަރަކަށް މޯލްޑިވްސްފުޓްބޯލް ހަމަޖެއްސުމަށް ހޯމަ ދުވަހު އެފްއޭއެމް ގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގައި އެފްއޭއެމްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ ސީނިއަރ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް އަހުމަދު ޝަކީބު އެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސްފުޓްބޯލްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ ފައުންޑަރ ޝިމާޒް ޢަލީ އެވެ.

މިމަހު 20-29 އަށް އައްޑޫ ސިޓީ ގައި ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ދެން ވާދަކުރަނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އާއި ލެޓްވިއާ އަދި ބޫޓާން އެވެ. މިިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ތައިލެންޑުގައި ބޭއްވި ޔުއެފާ ޔޫތު މުބާރާތުގައި ވެސް ރާއްޖެ ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. ތައިލެންޑުގައި ބޭއްވި މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ވަނީ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާތަކަކުން ތައިލެންޑާއި ސައިޕްރަސް އަދި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޔޫތު ޓީމު އަތުން ބަލިވެފަ އެވެ.

ޔުއެފާ އެސިސްޓް މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާނެކަން އިއުލާން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް އެފްއޭއެމުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި މިނިސްޓްރީގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން މިފަދަ މުބާރާތެއް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭކަން އެއީ ފުޓްބޯޅަ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް ލިބޭ އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ.

"ސަރުކާރާއި އެފްއޭއެމާ ގުޅިގެން ފުޓްބޯޅަ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި މިއީ ހާއްސަ ދުވަހެއް. މިއީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ތާރީހުގައި އޭޖް ގްރޫޕްގެ މުބާރާތެއް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު. މީގެ ކުރިން 1990 ގެ ކުރީކޮޅު އުމުރު ފުރާތަކުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތެއް ބޭއްވިފައިވަނީ. އެހެންކަމުން މިއީ ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާ ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ލިބިގެންދާ ކުރިއެރުމެއް." ބައްސާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

 
ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
Send Your Comment
 
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com