ބަލިވުމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އަހަރެން: ގައުމީ ކޯޗު
ގައުމީ ކޯޗު ޑަރެން ސްޓެވާޓް. -- ފޮޓޯ: މޯލްޑިވްސްފުޓްބޯލް / އިބްރާހިމް ފާއިދު

ބަލިވުމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އަހަރެން: ގައުމީ ކޯޗު

ހަސަން ޝިފާން29 މާރޗް 2017 09:10

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ ފަލަސްތީން އަތުން 3-0 އިން ދިވެހިރާއްޖެ ބަލިވުމުގެ ޒިންމާ ނަގާ ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޑެރަން ސްޓުވާޓް ބުނެފި އެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރޭ ފަލަސްތީން އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވީ މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ފަލަސްތީނުން ޖެހި ލަނޑުތަކުންނެވެ. މުޅި މެޗުގައި ވެސް ރާއްޖެ އަށް ފަލަސްތީންގެ ގޯލަށް މާ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ނުދެވެ އެވެ.

މެޗަށް ފަހު ވާހަކަދައްކަމުން ގައުމީ ކޯޗު ސްޓުވާޓް ބުނީ މެޗުން ބަލިވުމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އެނާ ކަމަށެވެ.

"ކުޅުންތެރިން މި މެޗުގައި ކުރި މަސައްކަތާމެދު ވަަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ. މިއީ ކުޅުންތެރިން އަދި އެފްއޭއެމްގެ މައްސަލައެއް ނޫން. މި ނަތީޖާގެ ޒިންމާ ނަގާނީ އަހަރެން،" ސްޓުވާޓް ބުންޏެވެ.

ސްޓުވާޓް ބުނީ މެޗުގައި އޭނާ އަށް ހެދުނު އެންމެ ބޮޑު ގޯހަކީ ޓެކްޓިކަލް ބަދަލުތަައް ލަސްކުރެވުން ކަމަށެވެ.

"ކުޅުންތެރިން ވަރުބަލި ނުވަނީސް އަހަރެން ބައެއް ޓެކްޓިކަލް ބަދަލުތައް ގެނައި ނަމަ ނަތީޖާ ތަފާތުވުމުގެ ފުުރުސަތު ބޮޑު. ޓެކްޓިކަލް ބަދަލުތައް ލަސްކުރުމަކީ އަހަންނަށް މި މެޗުގައި ހެދުނު މިސްޓޭކެއް،" ސްޓުވާޓް ބުންޏެވެ.

ސްޓުވާޓް ބުނީ މި މެޗު އެނަލައިޒްކޮށް، މި މެޗުގައި ހެދުނު ގޯސްތައް ރަނގަޅުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

 
ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
Send Your Comment
 

Bench asadulla and bring dhaadhu...
And bench umair and bring messi...

Team selection fail... - 30 މާރޗް 2017
Reply
Reply
Dislike
Like
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com