ގައުމީ ޓީމުން ކެލްމޭ ބްރޭންޑް ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި
ކެލްމޭގެ ކިޓްގައި ގައުމީ ޓީމުގެ މެމްބަރުން މިރޭ ގްރޫޕް ފޮޓޯ އަކަށް ހުއްޓިގެން (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު)

ގައުމީ ޓީމުން ކެލްމޭ ބްރޭންޑް ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

އެމްއެފް ނިއުސް08 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 22:59

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ - ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ބޭނުން ކުރަމުން އައި ޖޯމާ ބްރޭންޑް ހަތަރު އަހަރަށް ފަހު މިރޭ ސްޕޭންގެ ކެލްމޭ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ޗައިނާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މިރޭ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޭއްވި ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ގައުމީ ޓީމުން ބޭނުން ކޮށްފައިވަނީ ކެލްމޭގެ އުފެއްދުންތަކެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ސްޕޭންގެ ޖޯމާ ބްރޭންޑް ބޭނުން ކުރަން ފެށިފަހުން އެއްވެސް ފުޓްބޯޅަ ގައުމީ ޓީމަކުން ޖޯމާ ނޫން ބްރޭންޑެއް ބޭނުންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސްފުޓްބޯލް އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ކެލްމޭ އާއި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހުރިހާ އުމުރު ފުރައެއްގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކުން ބޭނުން ކުރާނީ ދެން މި ބްރޭންޑެވެ.

ސްޕޭނިޝް ލީގުގައި ވާދަކުރާ ބައެއް ކްލަބްތަކުންވެސް ކެލްމޭ ބްރޭންޑް ބޭނުން ކުރަމުންދާއިރު، ޖޯމާ އެކޭ އެއްގޮތަށް ކެލްމޭ އަކީ ކުޅިވަރުގެ ހުރިހާ ސާމާނެއް 1963 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އުފައްދަމުން އަންނަ ކުންފުންޏެކެވެ.

 
ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
Send Your Comment
 
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com