ޗައިނާ، ގުއާމް، ފިލިޕީންސް އަދި ސީރިޔާ ރާއްޖެ އާއި އެއް ގްރޫޕަކަށް
ރާއްޖެ ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗްގައި އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު 5 ވަނަ ދުވަހު ނިކުންނާނީ ގުއާމް އާއި ދެކޮޅަށް (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު)

ޗައިނާ، ގުއާމް، ފިލިޕީންސް އަދި ސީރިޔާ ރާއްޖެ އާއި އެއް ގްރޫޕަކަށް

އެމްއެފް ނިއުސް17 ޖުލައި 2019 17:44

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ - 2022 ވަނަ އަހަރު ގަތަރުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯލްޑް ކަޕާއި 2023 ގައި ޗައިނާގައި އޮންނަ އޭޝިއަން ކަޕްގެ ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އާއި އެއް ގްރޫޕަކަށް ޗައިނާ، ފިލިޕީންސް، ސީރިއާ އަދި ގުއާމް ލައްވާލައިފި އެވެ.

އޭޝިއާގެ ކޮލިފައިން ދެ ވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރާ 40 ގައުމު އަށް ގްރޫޕަށް ބަހާލާފައިވާއިރު، ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ތިންވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ލިބޭނީ ކޮންމެ ގްރޫޕަކުންވެސް އެއްވަނައަށްދާ ޓީމުގެ އިތުރުން އަށް ގްރޫޕުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނެރޭ ހަތަރު ޓީމަކަށެވެ. ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ތިން ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ލިބޭ ހުރިހާ ޓީމެއް އޭޝިއަން ކަޕަށް ވެސް ކޮލިފައިވާނެ އެވެ.

ކޮލިފައިންގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފަސް ވަނަ ދުވަހު ރަށުންބޭރުގައި ރާއްޖެ ނުކުންނާނީ ގުއާމްއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން ރަޝިޔާގައި ނިމިގެންދިޔަ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައިވެސް ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ ވަނީ ކުޅެފައެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ މެޗް 3-0 އިން ޗައިނާ މޮޅުވިއިރު، ދެވަނަ މެޗުން ޗައިނާ މޮޅުވެފައިވަނީ 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ މެޗުތައް:

ގުއާމް - ރާއްޖެ (ގުއާމް، ސެޕްޓެމްބަރު 5، 2019)

ރާއްޖެ - ޗައިނާ (މާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 10، 2019)

ސީރިއާ - ރާއްޖެ (ސީރިއާ، އޮކްޓޫބަރު 10، 2019)

ރާއްޖެ - ފިލިޕީންސް (މާލެ، ނޮވެމްބަރު 14، 2019)

ރާއްޖެ - ގުއާމް (މާލެ، ނޮވެމްބަރު 19، 2019)

ޗައިނާ - ރާއްޖެ (ޗައިނާ، 26 މާޗް، 2020)

ރާއްޖެ - ސީރިއާ (މާލެ، 31 މާޗް، 2020)

ފިލިޕީންސް - ރާއްޖެ (ފިލިޕީންސް، 9 ޖޫން 2020)

 
ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
Send Your Comment
 
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com