މުހިންމީ ލީގު ނިމޭއިރު އެއްވަނައިގައި އޮތުން: ސެކުލޯސްކީ
މާޒިޔާގެ ކޯޗް މަރުޖާން ސެކުލޯސްކީ (ފޮޓޯ: އިބްރާޙިމް ފާއިދު)

މުހިންމީ ލީގު ނިމޭއިރު އެއްވަނައިގައި އޮތުން: ސެކުލޯސްކީ

އެމްއެފް ނިއުސް08 ޖުލައި 2019 09:59

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ - ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މުހިންމީ މިވަގުތަށްވުރެ ލީގު ނިމޭއިރު އެއްވަނައިގައި އޮތުން ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކޯޗް މަރުޖާން ސެކުލޯސްކީ ބުނެފިއެވެ.

ލީގުގައި މިރޭ ކްލަބް އީގަލްސް އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ސެކުލޯސްކީ ބުނީ މިއީ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ހާލަތު ބަދަލުވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

"މާޒިޔާގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ލީގުގެ ފަހު ދުވަހު އެއްވަނައިގައި އޮތުން. އެ މުއްދަތަށް އަދި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް އެބައޮތް އަދި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އެބައޮތް." މާޒިޔާ އަށް މީގެ ކުރިންވެސް އިރުޝާދު ދީފައިވާ މަސެޑޯނިޔާއަށް އުފަން ސެކުލޯސްކީ ބުންޏެވެ.

ލީގުގައި މިރޭ އީގަލްސް އާއި ދެކޮޅަށް މާޒިޔާ ކުޅޭ މެޗަށްފަހު މި މަހު ފަހުކޮޅު މޮރިޝަސްގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްއަށް ލީގުގެ ކުޅުން މެދުކަނޑާލާނެ އެވެ. ލީގުގެ އެއްނަގައި މިވަގުތު އޮތް ދަ ގްރޭންޑް އަށް ފަސް މެޗުން 12 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު ދެވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާ އަށް ހަތަރު މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 10 ޕޮއިންޓެވެ. މިރޭގެ މެޗް މާޒިޔާ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިނަމަ އެ ޓީމަށް އެއްވަނަ މަގާމް ލިބިގެންދާނެ އެވެ. އީގްލްސް އަށް ތިން މެޗުން ލިބުނު 5 ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ ތާވަލުގެ ހަވަނައިގަ އެވެ.

ސެކުލޯސްކީ އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ މިރޭގެ މެޗަށް ނިކުންނައިރު އެޑްވާންޓޭޖް އޮތީ އީގަލްސްއަށް ކަމަށާއި އެގޮތުން އެ ޓީމަށް ތައްޔާރުވާން ނުވަވަރަކަށް ދުވަސް ލިބުމުގެ އިތުރުން އެ ޓީމަށް އެކުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ކުޅެފައިވާ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ ޓީމެއް ކަމަށެވެ.

މިރޭ މާޒިޔާ އާއި އީގަލްސް ބައްދަލުކުރާ މެޗް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 9 ޖަހާއިރު އެވެ.

 
ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
Send Your Comment
 
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com