ބީއެމްއެލް އިން ގައުމީ ޓީމުތަކުގެ ސްޕޮންސަރ އިތުރުކޮށްފި
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ސްޕޮންސަރޝިޕް އިތުރު ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަލްފާގެ ތެރެއިން (ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް)

ބީއެމްއެލް އިން ގައުމީ ޓީމުތަކުގެ ސްޕޮންސަރ އިތުރުކޮށްފި

އެމްއެފް ނިއުސް01 ޖުލައި 2019 13:07

މާޅެ، ދިވެހިރާއްޖެ - ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތައް ސްޕޮންސަރ ކޮށްފައިވާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އެ މުއްދަތު ދެ އަހަރު ދުވަހަށް އިތުރުކޮށް އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އެ އިދާރާގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ސޮއިކުރެއްވިއިރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްުވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ޑެޕިއުޓީީ ސީއީއޯ އަދި ޑިރެކްޓާ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސް މުހައްމަދު ޝަރީފު އެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މިއީ ގައުމީ ޓީމަށް އެހީވުމުގައި ބޭންކަށް ލިބުނު ބޮޑު ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ.

"ޤައުމީ ޓީމުތަކުން ގިނަ ކާމިޔާބުތަކެއް ހޯދުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުޅިވަރުގެ މައިދާނުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެން ބޭނުންވާ އެއް ކަންތައް. އެހެންކަމުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ މިފަދަ ކާމިޔާބީތައް ހޯދައިދިނުމަށް ބީއެމްއެލްއަށް އަދާކުރެވޭނެ ދައުރު އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ،" ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ހުރިހާ އުމުރުފުރާއެއްގެ ގައުމީ ޓީމުތަކުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރޝިޕް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބިގެންދާނެ އެވެ. އަދި މިހާރުވެސް ގައުމީ ޓީމުތަކުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރ އަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެވެ.

 
ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
Send Your Comment
 
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com