ދަ ގްރޭންޑް އިން މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ ދަމަހައްޓައިފި
ޔޫވީ އާއި ދަ ގްރޭންޑް މިއަދު ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު)

ދަ ގްރޭންޑް އިން މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ ދަމަހައްޓައިފި

އެމްއެފް ނިއުސް30 ޖޫން 2019 19:57

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ - ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި އަލަށް ވާދަކުރާ ދަ ގްރޭންޑް އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗް 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކޮށް ލީގުގައި މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

މި މެޗުން މޮޅުވުމާއެކު ދަ ގްރޭންޑް އަށް ވަނީ ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން 12 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނަ މަގާމް ލިބިފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންގޮސްފައިވާ މި މެޗްގެ 28 ވަނަ މިނިޓްގައި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ ކީޕަރު ތޮލާލް އަށް ހެދުނު ގޯހެއްގެ ފައިދާ ނަގައި ދަ ގްރޭންޑް އިން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ ޔަސްފާދު ހަބީބު އެވެ.

މި ލަނޑަށްފަހު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީއަށް ވަނީ ނަތީޖާ އެއްވަރު ކުރުމަށް ރަގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން ޑިމިޓްރީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ހުރަސް ދަނޑި މަތިން ބޭރުވެފައިވާއިރު ނާޝިދު ފޮނުވާލި ހަމަލާ ކީޕަރު ވަނީ ދިފާއުކޮށްފަ އެވެ.

ދަ ގްރޭންޑް އިން މި މެޗްގައި ޖެހި ދެވަނަ ލަނޑު 44 ވަނަ މިނިޓްގައި އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ އަހުމަދު ހަސަން އެވެ.

ދެވަނަ ހާފްގައިވެސް ނަތީޖާ ބަދަލުކޮށްލެވޭފަދަ އެތައް ފުރުސަތެއް ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަށް ލިބިފައިވާއިރު ދަ ގްރޭންޑްގެ ކީޕަރު ފައިސަލް ވަނީ މި މެޗްގައި މޮޅު ސޭވްތަކެއް ކޮށްފަ އެވެ.

މި މެޗްގައި ދަ ގްރޭންޑް އިން ޖެހި ތިންވަނަ ލަނޑު 65 ވަނަ މިނިޓްގައި އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ އަހުމަދު ނިޒާމް އެވެ.

ލީގުގައި މިރޭ ބައްދަލުކުރާނީ ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ.

 
ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
Send Your Comment
 
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com