މާޒިޔާ 0-0 ފޯކައިދޫ - ފޯކައިދޫން މާޒިޔާ ހިފަހައްޓައިފި
ފޯކައިދޫ އާއި މާޒިޔާ މިރޭ ބައްދަލު ކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު)

މާޒިޔާ 0-0 ފޯކައިދޫ - ފޯކައިދޫން މާޒިޔާ ހިފަހައްޓައިފި

އެމްއެފް ނިއުސް29 ޖޫން 2019 23:46

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ - ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ފޯކައިދޫ އާއި ދެކޮޅަށް މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް ބައްދަލުކުރި މެޗް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.

ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން މާޒިޔާ ނިލަންދޫ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗްގައި ލީގުގެ ރެކޯޑެއް ކަމަށްވާ 13 ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު މިރޭގެ މެޗަށް ނިކުތްއިރު މި މެޗް ފަސޭހަކަމާއެކު މާޒިޔާ އިން ކާމިޔާބުކުރާނެކަމަށް ބެލެވުނެވެ.

މެޗް ފެށުނީއްސުރެ މާޒިޔާއިން މެޗް ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ކުޅެފައިވާ މި މެޗްގައި ލަނޑު ޖަހާނެ މާގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް އެއްވެސް ޓީމަކަށް ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ. ފޯކައިދޫގެ ފަރާތުން ޑިފެންސިވް ގޭމެއް ފެނިގެންގޮސްފައިވާ މި މެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި މާޒިޔާއަށް ލިބުނު ހަމައެކަނި ފުރުސަތުގައި އިބްރާހިމް މަހުދީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑި މަތިން ބޭރަށެވެ.

މެޗްގެ ފަހު ވިހި މިނިޓްގައި މާޒިޔާއިން ވަނީ ފޯކައިދޫގެ ގޯލަށް ފުލުފުލުގައި ނުރައްކާތެރި ހަމަލަތަކެއް ފޮނުވާލާފައެވެ. ނަމަވެސް ފޯކައިދޫ އަށް ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިދިނުމުގައި ކީޕަރު ހަނީފް ސާގިބު ވަނީ މުހިންމު ސޭވްތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

މެޗްގެ ފަހު މިނިޓްގައި ފޯކައިދޫގެ އަލީ ޝާމިސް ފޮނުވާލި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރުވެފައިވާއިރު އޭގެ ކުރިން އަންސަރު އިބްރާހިމް ފޮނުވާލި ހަމަލާ މާޒިޔާގެ ޑިފެންޑަރަކު ވަނީ ބްލޮކް ކޮށްފައެވެ.

 
ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
Send Your Comment
 
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com