ނިލަންދޫ އަތުން އީގަލްސް އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް
ނިލަންދޫ ކޮޅަށް އީގަލްސްގެ ފާސިރު ލަނޑެއް ޖަހަނީ (ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު)

ނިލަންދޫ އަތުން އީގަލްސް އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

އެމްއެފް ނިއުސް29 ޖޫން 2019 18:41

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ - ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ނިލަންދޫ އާއި ދެކޮޅަށް ކްލަބް އީގަލްސް ކުޅުނު މެޗް 5-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އީގަލްސް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. މި މެޗްގައި އީގަލްސްގެ އަހުމަދު ރިޒުވާން ހެޓްރިކް ހެދިއިރު އަނެއް ދެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ އަލީ ފާސިރު އެވެ.

ލީގުގެ ތާރީހުގައިވެސް އެންމެ ބޮޑު ބައްޔަށްފަހު ނިލަންދޫ މިއަދުގެ މެޗަށް ނިކުމެފައިވަނީ އެ ޓީމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ހަމަ އެ ޓީމެވެ.

އީގަލްސްގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންގޮސްފައިވާ މި މެޗްގައި އެ ޓީމަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ރަގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން އަލީ ފާސިރު އަށް ލިބުނު ފުރުސަތުތައް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މި މެޗްގެ 13 ވަނަ މިނިޓްގައި އީގަލްސް އިން ވަނީ ނިލަންދޫގެ ގޯލު ހުޅުވާލާފައެވެ. މި ލަނޑަކީ އޭރިޔާ ތެރެއިން އަލީ ފާސިރު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑެކެވެ.

މެޗްގެ 28 ވަނަ އީގަލްސް އަށް ވަނީ ލީޑު ފުޅާ ކުރުމަށް ރަގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބިފައެވެ. ނިލަންދޫ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ކައިރިން ނައްޓާލުމަށްފަހު ރިޒުވާން ގޯލަށް ފޮނުވާލި ބޯޅަ ކީޕަރު ވަނީ ދިފާއުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އޭގެ މިނިޓެއް ފަހުން ރިޒުވާންއަށް ލިބުނު ހުސް ފުރުސަތެއްގައި އޭނަ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ދިޔައީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށެވެ.

މެޗްގެ 37 ވަނަ މިނިޓްގައި އީގަލްސް އިން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް މެޗްގެ ނަތީޖާ 2-0 އަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. މި ލަނޑަކީ ނިލަންދޫގެ އޭރިޔާ ތެރެއިން އީގަލްސްގެ ކެޕްޓަން ސިފާއު އަށް ދިން ހަމަލާއަކާއިގުޅިގެން ރެފްރީ ދިން ޕެނަލްޓީ އަކުން ރިޒުވާން އެވެ.

އީގަލްސް އަށް ވަނީ ފުރަތަމަ ހާފްގެ ކުޅުން ނިމުމުގެ ކުރިންވެސް ލަނޑު ޖަހާނެ ރަގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބިފައެވެ. ރިޒުވާން ދިން ބޯޅަ އެއް ފަހަރުން ފާސިރު ގޯލަށް ފޮނުވާލި ނަމަވެސް ނިލަންދޫގެ ޑިފެންޑަރު ވަނީ އެ ބޯޅަ ބްލޮކްކޮށް ކޯނަރަކަށް ބޭރުކޮށްފަ އެވެ.

ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުން ފެށުނުތާ ގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް އީގަލްސް އިން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް މެޗްގެ ނަތީޖާ 3-0 އަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. މި ލަނޑަކީ އޭރިޔާ ތެރޭގައި ހުރެ ރިޒުވާން ވަރަށް ރީތިކޮށް ގޯލުގެ މަތީ ކަނަށް ފޮނުވާލައިގެން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ލަނޑެކެވެ.

މެޗްގެ 64 ވަނަ މިނިޓްގައި އީގަލްސްގެ ރިޒުވާން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ރަނުގެ ފުރުސަތު ނަގާލާފައެވެ. އޭރިޔާ ތެރެއަށްވަދެ ފާސިރު ދިން ބޯޅަ ހުހަށްހުރެ ރިޒުވާން ފޮނުވާލާފައިވަނީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށެވެ.

އޭގެ މިނިޓެއް ފަހުން ރިޒުވާން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް މެޗްގެ ނާތީޖާ 4-0 އަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. މި ލަނޑަކީ ފާސިރު ނިލަންދޫ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ކައިރިން ނައްޓާލުމަށްފަހު ރިޒުވާން އަށް ދިން ބޯޅައެކެވެ.

މެޗްގެ 81 ވަނަ މިނިޓްގައި ނިލަންދޫން ވަނީ ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. މި ލަނޑަކީ ނިލަންދޫގެ ކުޅުންތެރިއަކު ހުރަސްކުރި ބޯޅައެއް އުސާމް ބޮލުން ޖަހާ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ފޮނުވާލައިގެން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ލަނޑެކެވެ.

މި މެޗްގައި އީގަލްސް އިން ޖެހި ފަސް ވަނަ ލަނޑު އިތުރު ވަގުތުގެ ކުޅުމުގައި އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ އަލީ ފާސިރު އެވެ. ނިލަންދޫގެ ޑިފެންސްލައިން ފޫއަޅުވާލުމަށްފަހު ފާސިރު މި ލަނޑު ޖަހާފައިވަނީ ކީޕަރު ޒިޔަޒަން ކައިރިންވެސް ނައްޓާލުމަށްފަހުގައެވެ.

ލީގުގައި މިރޭ ބައްދަލު ކުރާނީ ފޯކައިދޫ އާއި މާޒިޔާ އެވެ. މި މެޗް ފަށާނީ 9 ޖަހާއިރުއެވެ.

 
ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
Send Your Comment
 

އީގަލްސް އިން ތިގޮތުގަ ހިފަހައްޓާލާ. މި ފަހަރު ލީގު ނަގަން ވާނެ

އައްޔަ - 29 ޖޫން 2019
Reply
Reply
Dislike
Like
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com