މޯހަން ބަގާން މެޗަށް މާޒިޔާ އިންޑިޔާ އަށް ފުރައިފި
މާޒިޔާ އާއި އިންޑިޔާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ ބައްދަލު ކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން (ފޮޓޯ: މިހާރު)

މޯހަން ބަގާން މެޗަށް މާޒިޔާ އިންޑިޔާ އަށް ފުރައިފި

ޝިމާޒް ޢަލީ17 އެޕްރީލް 2017 08:50

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ - އޭއެފްސީ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިންޑިޔާގެ މޯހަން ބަގާން އާއި ދެކޮޅަށް އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ކުޅޭ މެޗަށް ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް އިންޑިޔާއަށް ދިއުމަށް މިއަދު ހެނދުނު ފުރައިފިއެވެ.

މޯހަން ބަގާން އާއި ދެކޮޅަށް މާޒިޔާ ބުދަ ދުވަހު ނިކުންނައިރު އެ ޓީމު ވަނީ މި އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ދެ މެޗް ކުޅެފައެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ މެޗްގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ އަބަހާނީ ލިމިޓެޑާއި ދެކޮޅަށް ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗް 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މާޒިޔާ މޮޅުވެފައިވާއިރު ދެވަނަ މެޗްގައި އަމިއްލަ ގައުމުގައި އިންޑިޔާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ވަނީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެފައެވެ. ބެންގަލޫރު އަތުން މާޒިޔާ ބަލިވެފައިވަނީ މެޗްގެ ފަހު ވަގުތުގައި އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރި ލަނޑުންނެވެ.

މާޒިޔާ ހިމެނޭ ގްރޫޕް އީ ގައި ހިމެނޭ ހަތަރު ޓީމުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ޓީމެއްވެސް މިހާރު ދެ މެޗް ކުޅެފައިވާއިރު ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު ދެ މެޗް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށް ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ބެންގަލޫރު އެފްސީއެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް މޯހަން ބަގާން އާއި ތިން ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާއަށް ތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު މޯހަން ބަގާން އަށް ކުރި ލިބެނީ ޖެހި ގޯލުގެ ތަފާތުންނެވެ.

މޯހަން ބަގާން އާއި ދެކޮޅަށް އަންނަ ބުދަ ދުވަހު މާޒިޔާ ނިކުންނައިރު އެ ޓީމު ވަނީ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ވާދަވެރި ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗް 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

 
ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
Send Your Comment
 
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com