ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް

ރައުންޑް - 1

ބަންގްލަދޭޝްބަންގްލަދޭޝް 1 - 0 ސްރީ ލަންކާލަންލާ 01 އޮކްޓޯބަރ - 20:52
ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެ 0 - 1 ނެޕާލްނެޕާލް 02 އޮކްޓޯބަރ - 09:37
އިންޑިޔާއިންޑިޔާ 1 - 1 ބަންގްލަދޭޝްބަންގްލަދޭޝް 05 އޮކްޓޯބަރ - 08:47
ނެޕާލްނެޕާލް 3 - 2 ސްރީ ލަންކާލަންލާ 05 އޮކްޓޯބަރ - 08:48
ސްރީ ލަންކާލަންލާ vs އިންޑިޔާއިންޑިޔާ 07 އޮކްޓޯބަރ - 16:00
ބަންގްލަދޭޝްބަންގްލަދޭޝް vs ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެ 07 އޮކްޓޯބަރ - 21:00
ސްރީ ލަންކާލަންލާ vs ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެ 10 އޮކްޓޯބަރ - 16:00
އިންޑިޔާއިންޑިޔާ vs ނެޕާލްނެޕާލް 10 އޮކްޓޯބަރ - 21:00
ނެޕާލްނެޕާލް vs ބަންގްލަދޭޝްބަންގްލަދޭޝް 13 އޮކްޓޯބަރ - 16:00
ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެ vs އިންޑިޔާއިންޑިޔާ 13 އޮކްޓޯބަރ - 21:00

ފައިނަލް މެޗް

ގްރޫޕްގެ ދެވަނަ vs ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ 16 އޮކްޓޯބަރ - 20:00
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com