އެފްއޭ ކަޕް

ކްއާޓަރ ފައިނަލް

ކްލަބް އޭދަފުށި 0 - 13 ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 07 މާރޗް - 12:51
ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 3 - 0 ށ. ފޯކައިދޫފޯކައިދޫ 07 މާރޗް - 13:00
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގްރީން ސްޓްރީޓްސް 7 - 8 މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ 07 މާރޗް - 12:56
ވިލިމާޅެ ޔުނައިޓެޑްވިލިމާލެ 0 - 12 ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް 07 މާރޗް - 13:03

ސެމީ ފައިނަލް

މާޒިޔާ ސރކމާޒިޔާ vs ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްޓީސީ 16 މާރޗް - 16:00
ކްލަބް އީގަލްސްއީގަލްސް vs ދަ ގްރޭންޑް ސކދަ ގްރޭންޑް 16 މާރޗް - 21:00

ފައިނަލް މެޗް

ސެމީ 2 އިން މޮޅުވާ ޓީމު vs ސެމީ 1 އިން މޮޅުވާ ޓީމު 19 މާރޗް - 21:00
HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com