ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް

ނާދުގެ ބަދަލުގައި ސަސްގެ ކޯޗަކަށް މޯހަން ހަމަޖައްސައިފި

ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވި މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) މި ފަހަރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި އަލަށްވާދަކުރާ ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް)ގެ ކޯޗުކަމާ މިއަދު ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

ފަހުގެ ނަތީޖާ
0 - 0
އީގަލްސް     މާޒިޔާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21
22 ޖެނުއަރީ 2021 - 21:00
0 - 1
ގްރީން ސްޓްރީޓްސް     ޓީސީ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21
22 ޖެނުއަރީ 2021 - 16:00
1 - 2
ޔޫވީ     ދަ ގްރޭންޑް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21
21 ޖެނުއަރީ 2021 - 21:00
ޕޮއިންޓް ޓޭބަލް
PT GD PLD    
51 63 20 މާޒިޔާ 1
42 30 20 އީގަލްސް 2
41 21 21 ޓީސީ 3
29 4 21 ގްރީން ސްޓްރީޓްސް 4
27 1 21 ދަ ގްރޭންޑް 5
20 -25 21 ފޯކައިދޫ 6
16 -15 16 ޔޫވީ 7
14 -30 16 ނިލަންދޫ 8
0 -49 16 ވިކްޓަރީ 9
އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިން
ކޯނެލިއަސް ސްޓެވާޓް
މާޒިޔާ ސރކ
6 ގޯލް
5 އަލީ އަޝްފާގް
ކްލަބް ވެލެންސިއާ
4 އެންހަލް ކަރަސްކޯސާ މުނޯޒް
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް
4 އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ
މާޒިޔާ ސރކ
3 އަލީ ފާސިރު
ކްލަބް ވެލެންސިއާ
3 އަޔާޒް އަހުމަދު
ދަ ގްރޭންޑް ސކ
ކުރިއަށް ހުރި މެޗްތައް
ރިޕޯޓް

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ނެތި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށަނީ!

ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ކާމިޔާބު އަދި އެންމެ ސަޕޯޓަރުން ގިނަ ކްލަބަކީ ނިއު ރޭޑިއންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ.

ފޮޓޯ ގެލެރީ

ޕްރިމިއާ ލީގު: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް 4-0 ވިކްޓަރީ

ދިރާދު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް އާއި ވިކްޓަރީ ބައްދަލު ކުރި މެޗް 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޓީސީން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

ޗެރިޓީ މެޗް 2019

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށުމުގެ ގޮތުން ކުޅުނު ޗެރިޓީ މެޗްގައި ފޯކައިދޫ އާއި ޓީސީ މިއަދު ބައްދަލުކުރި މެޗް 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

އިމްރާން ގައުމީ ޓީމަށް އަލްވަދާއު ކިއުން

ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ގޯލުކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ވަނީ ކުލަގަދަ މެޗަކަށްފަހު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލާފަ އެވެ. މިޝެލް ސަލްގާޑޯ އާއި ޕީޓަރ ޝުމައިކަލް ވަނީ މި މެޗްގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެފްއޭއެމް ފުޓްސަލް ކަޕް 2019

އެފްއޭއެމް އިން ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފުޓްސަލް ކަޕްގައި ވަނީ ގިނަ ޓީމުތަކަކުން ބައިވެރިވެފައެވެ.

HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com