އައިއޯއައިޖީ 2019

ދެވަނަ މެޗުން ވެސް ރާއްޖެ ބަލިވެ ސެމީގެ ފުރުސަތު ހަނިވެއްޖެ

މޮރިޝަސް ގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ރާއްޖެ މިއަދު ކޮމޮރޮސް އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރުސަތު ހަނިވެއްޖެ އެވެ.

ފަހުގެ ނަތީޖާ
0 - 1
މަޔޮޓޭ     ރިޔޫނިއަން
އައިއޯއައިޖީ 2019
20 ޖުލައި 2019 - 16:00
0 - 3
ދިވެހިރާއްޖެ     ކޮމޮރޮސް
އައިއޯއައިޖީ 2019
20 ޖުލައި 2019 - 16:30
2 - 1
ބޫޓާން އ15     ދިވެހިރާއްޖެ 15
ޔުއެފާ އަންޑަރ 15
20 ޖުލައި 2019 - 16:00
ޕޮއިންޓް ޓޭބަލް
PT GD PLD    
12 7 5 ދަ ގްރޭންޑް 1
11 16 5 މާޒިޔާ 2
8 5 5 ޓީސީ 3
7 1 4 ފޯކައިދޫ 4
6 4 4 އީގަލްސް 5
6 0 5 ޔޫވީ 6
5 1 4 ގްރީން ސްޓްރީޓްސް 7
0 -13 4 ވިކްޓަރީ 8
0 -21 4 ނިލަންދޫ 9
އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިން
އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަން
މާޒިޔާ ސރކ
6 ގޯލް
4 އަހުމަދު ރިޒުވާން
ކްލަބް އީގަލްސް
4 އިސްމާއިލް އީސާ
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
4 ލެބަސޮލައު ޑިމިޓްރީ
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ
3 އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ
މާޒިޔާ ސރކ
3 ނާއިޒް ހަސަން
މާޒިޔާ ސރކ
ކުރިއަށް ހުރި މެޗްތައް
ސައުދީ އ15 ލެޓްވިއާ އ15
ޔުއެފާ އަންޑަރ 15
21 ޖުލައި 2019 - 16:00
މަޔޮޓޭ ދިވެހިރާއްޖެ
އައިއޯއައިޖީ 2019
22 ޖުލައި 2019 - 16:15
ރިޕޯޓް

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ނެތި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށަނީ!

ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ކާމިޔާބު އަދި އެންމެ ސަޕޯޓަރުން ގިނަ ކްލަބަކީ ނިއު ރޭޑިއންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ.

ފޮޓޯ ގެލެރީ

ޕްރިމިއާ ލީގު: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް 4-0 ވިކްޓަރީ

ދިރާދު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް އާއި ވިކްޓަރީ ބައްދަލު ކުރި މެޗް 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޓީސީން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

ޗެރިޓީ މެޗް 2019

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށުމުގެ ގޮތުން ކުޅުނު ޗެރިޓީ މެޗްގައި ފޯކައިދޫ އާއި ޓީސީ މިއަދު ބައްދަލުކުރި މެޗް 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

އިމްރާން ގައުމީ ޓީމަށް އަލްވަދާއު ކިއުން

ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ގޯލުކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ވަނީ ކުލަގަދަ މެޗަކަށްފަހު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލާފަ އެވެ. މިޝެލް ސަލްގާޑޯ އާއި ޕީޓަރ ޝުމައިކަލް ވަނީ މި މެޗްގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެފްއޭއެމް ފުޓްސަލް ކަޕް 2019

އެފްއޭއެމް އިން ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފުޓްސަލް ކަޕްގައި ވަނީ ގިނަ ޓީމުތަކަކުން ބައިވެރިވެފައެވެ.

HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com