ވިކްޓަރީ

ވިކްޓަރީ ސަސްޕެންޑް ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެފްއޭއެމް އިން ދީފި

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗުންނަށް މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލަ އާއި ކްލަބް ލައިސަންސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހަމަ ކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ހަމަކޮށްފައިނުވާތީ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެކަންކަން ފުރިހަމަ

ފަހުގެ ނަތީޖާ
0 - 1
ދަ ގްރޭންޑް     މާޒިޔާ
ޕްރިމިއާ ލީގު
26 އޮކްޓޯބަރ 2019 - 21:00
0 - 2
ވިކްޓަރީ     ނިލަންދޫ
ޕްރިމިއާ ލީގު
26 އޮކްޓޯބަރ 2019 - 15:50
0 - 2
ފޯކައިދޫ     ގްރީން ސްޓްރީޓްސް
ޕްރިމިއާ ލީގު
25 އޮކްޓޯބަރ 2019 - 21:00
ޕޮއިންޓް ޓޭބަލް
PT GD PLD    
20 33 8 މާޒިޔާ 1
15 15 8 ގްރީން ސްޓްރީޓްސް 2
14 9 8 އީގަލްސް 3
14 4 8 ދަ ގްރޭންޑް 4
13 7 8 ޓީސީ 5
9 -3 8 ފޯކައިދޫ 6
7 -11 8 ޔޫވީ 7
6 -22 8 ނިލަންދޫ 8
0 -32 8 ވިކްޓަރީ 9
އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިން
އަހުމަދު ރިޒުވާން
ކްލަބް އީގަލްސް
14 ގޯލް
13 އަލީ އަޝްފާގް
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް
9 އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ
މާޒިޔާ ސރކ
7 އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަން
މާޒިޔާ ސރކ
7 ނާއިޒް ހަސަން
މާޒިޔާ ސރކ
7 އަލީ ފާސިރު
ކްލަބް އީގަލްސް
ކުރިއަށް ހުރި މެޗްތައް
ދިވެހިރާއްޖެ ފިލިޕީންސް
ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން
14 ނޮވެމްބަރ 2019 - 16:00
ސީރިޔާ ޗައިނާ
ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން
14 ނޮވެމްބަރ 2019 - 17:00
ރިޕޯޓް

މިނިސްޓަރު މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދުގެ ނިންމުން ރަގަޅުތޯ؟!

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ކަންކަމުގައި ލަފާދީ އެހީތެރިވާން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން އެކުލަވާލި ކޮމިޓީގައި ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފް އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު

ފޮޓޯ ގެލެރީ

ގުއާމް 0-1 ދިވެހިރާއްޖެ

ފުރަތަމަ ހާފްގައި އިބްރާހިމް މަހުދީ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ހަމައެކަނި ލަނޑާއެކު ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރަށުން ބޭރުގައި ގުއާމް އާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗް 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ރާއްޖެ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

ޔުއެފާ އެސިސްޓް: ސައުދި އަރަބިއްޔާ 1-4 ލެޓްވިއާ

ޔުއެފާ އެސިސްޓް 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ސައުދި އަރަބިއްޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ލެޓްވިއާ ކުޅުނު މެޗް ފަސޭހަކަމާއެކު ފަހަތުން އަރާ 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ލެޓްވިއާ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

ޔުއެފާ އެސިސްޓް: ދިވެހިރާއްޖެ 1-2 ބޫޓާން

ޔުއެފާގެ އެހީއާއިއެކު މިއަދު ފެށި ޔުއެފާ އެސިސްޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބޫޓާން އަތުން ރާއްޖެ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގު: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް 4-0 ވިކްޓަރީ

ދިރާދު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް އާއި ވިކްޓަރީ ބައްދަލު ކުރި މެޗް 4-0 ގެ

HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com