އީގަލްސް

ގައުމީ ޓީމާއެކު ނުދިއުމުން ރިޒޭ އާއި ސެންޓޭ ޖުރިމަނާކޮށްފި

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިމަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ގުއާމް އާއި ދެކޮޅަށް ގައުމީ ޓީމު ކުޅުނު މެޗަށް ނުދިއުމުގެ ސަބަބުން ކްލަބް އީގަލްސްގެ އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) އާއި އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ބޮޑު އަދަދަކުން އެފްއޭއެމް އިން ޖުރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

ފަހުގެ ނަތީޖާ
5 - 0
ޗައިނާ     ދިވެހިރާއްޖެ
ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން
10 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 - 20:00
4 - 1
ފިލިޕީންސް     ގުއާމް
ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން
10 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 - 10:30
5 - 2
ސީރިޔާ     ފިލިޕީންސް
ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން
05 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 - 16:00
ޕޮއިންޓް ޓޭބަލް
PT GD PLD    
17 30 7 މާޒިޔާ 1
13 7 6 ދަ ގްރޭންޑް 2
12 9 6 އީގަލްސް 3
12 7 7 ޓީސީ 4
9 7 6 ގްރީން ސްޓްރީޓްސް 5
8 -2 6 ފޯކައިދޫ 6
6 -5 6 ޔޫވީ 7
0 -24 6 ވިކްޓަރީ 8
0 -29 6 ނިލަންދޫ 9
އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިން
އަހުމަދު ރިޒުވާން
ކްލަބް އީގަލްސް
8 ގޯލް
7 އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަން
މާޒިޔާ ސރކ
7 އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ
މާޒިޔާ ސރކ
5 ލެބަސޮލައު ޑިމިޓްރީ
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ
5 ބިމާލް ގާތީ މަގަރް
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
5 އަލީ އަޝްފާގް
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް
ކުރިއަށް ހުރި މެޗްތައް
މާޒިޔާ ދަ ގްރޭންޑް
ޕްރިމިއާ ލީގު
18 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 - 21:00
ނިލަންދޫ ފޯކައިދޫ
ޕްރިމިއާ ލީގު
19 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 - 16:00
ރިޕޯޓް

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ނެތި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށަނީ!

ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ކާމިޔާބު އަދި އެންމެ ސަޕޯޓަރުން ގިނަ ކްލަބަކީ ނިއު ރޭޑިއންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ.

ފޮޓޯ ގެލެރީ

ގުއާމް 0-1 ދިވެހިރާއްޖެ

ފުރަތަމަ ހާފްގައި އިބްރާހިމް މަހުދީ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ހަމައެކަނި ލަނޑާއެކު ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރަށުން ބޭރުގައި ގުއާމް އާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗް 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ރާއްޖެ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

ޔުއެފާ އެސިސްޓް: ސައުދި އަރަބިއްޔާ 1-4 ލެޓްވިއާ

ޔުއެފާ އެސިސްޓް 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ސައުދި އަރަބިއްޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ލެޓްވިއާ ކުޅުނު މެޗް ފަސޭހަކަމާއެކު ފަހަތުން އަރާ 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ލެޓްވިއާ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

ޔުއެފާ އެސިސްޓް: ދިވެހިރާއްޖެ 1-2 ބޫޓާން

ޔުއެފާގެ އެހީއާއިއެކު މިއަދު ފެށި ޔުއެފާ އެސިސްޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބޫޓާން އަތުން ރާއްޖެ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގު: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް 4-0 ވިކްޓަރީ

ދިރާދު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް އާއި ވިކްޓަރީ ބައްދަލު ކުރި މެޗް 4-0 ގެ

HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com