ނިއު ރޭޑިއަންޓް

ނިއުގެ ޖާގަ އެހެން ޓީމަކަށް ނުދޭން ނިންމައިފި

ސަސްޕެންޝަނުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް އޮތް ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގައި ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފައިވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ޖާގަ އެހެން ޓީމަކަށް ނުދޭން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

ފަހުގެ ނަތީޖާ
4 - 4
އީގަލްސް     ޓީސީ
ޕްރިމިއާ ލީގު
30 ނޮވެމްބަރ 2018 - 21:00
4 - 4
ނިއު     މާޒިޔާ
ޕްރިމިއާ ލީގު
30 ނޮވެމްބަރ 2018 - 16:00
2 - 4
ވިކްޓަރީ     ގްރީން ސްޓްރީޓްސް
ޕްރިމިއާ ލީގު
29 ނޮވެމްބަރ 2018 - 21:00
ޕޮއިންޓް ޓޭބަލް
PT GD PLD    
40 38 16 ޓީސީ 1
38 34 16 މާޒިޔާ 2
36 49 16 އީގަލްސް 3
28 22 16 ނިއު 4
26 6 16 ގްރީން ސްޓްރީޓްސް 5
13 -40 16 ނިލަންދޫ 6
12 -23 16 ފޯކައިދޫ 7
10 -26 16 ވިކްޓަރީ 8
4 -25 9 ފެހެންދޫ 9
އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިން
ކުރިއަށް ހުރި މެޗްތައް
ފޯކައިދޫ ޓީސީ
ޗެރިޓީ ޝިލްޑް
07 ޖޫން 2019 - 16:00
ޓީސީ ފޯކައިދޫ
ޗެރިޓީ ޝިލްޑް
10 ޖޫން 2019 - 21:00
ރިޕޯޓް

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ނެތި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށަނީ!

ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ކާމިޔާބު އަދި އެންމެ ސަޕޯޓަރުން ގިނަ ކްލަބަކީ ނިއު ރޭޑިއންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ.

ފޮޓޯ ގެލެރީ

އެފްއޭއެމް ފުޓްސަލް ކަޕް 2019

އެފްއޭއެމް އިން ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފުޓްސަލް ކަޕްގައި ވަނީ ގިނަ ޓީމުތަކަކުން ބައިވެރިވެފައެވެ. އަންހެން ހަތަރު ޓީމަކުން ބައިވެރިވިއިރު، ފިރިހެން 19 ޓީމެއް ވަނީ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

ފުޓްބޯލް މެޑިސިން ސެމިނާ

ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ސެމިނަރގައި ބައިވެރިންނަށް ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމް އިން ވަނީ ބުނެފަ

މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް 2018

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި މޯލްޑިވްސްފުޓްބޯލް ޑޮޓް ކޮމް ގުޅިގެން ބޭއްވި މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް 2018 ގެ

އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕް: ދިވެހިރާއްޖެ 0-3 ފަލަސްތީން

2019 ވަނަ އަހަރު ޔޫއޭއީ ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމަށްޓަކައި

HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com