ޕްރިމިއާ ލީގު

ވިކްޓަރީ އަތުން ޓީސީ އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ދިރާދު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް އާއި ވިކްޓަރީ ބައްދަލު ކުރި މެޗް 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޓީސީން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

ފަހުގެ ނަތީޖާ
0 - 4
ވިކްޓަރީ     ޓީސީ
ޕްރިމިއާ ލީގު
15 ޖޫން 2019 - 16:00
2 - 0
ދަ ގްރޭންޑް     ނިލަންދޫ
ޕްރިމިއާ ލީގު
14 ޖޫން 2019 - 21:00
1 - 3
ފޯކައިދޫ     ޓީސީ
ޗެރިޓީ ޝިލްޑް
11 ޖޫން 2019 - 21:00
ޕޮއިންޓް ޓޭބަލް
PT GD PLD    
3 4 1 ޓީސީ 1
3 2 1 ދަ ގްރޭންޑް 2
0 -2 1 ނިލަންދޫ 3
0 -4 1 ވިކްޓަރީ 4
އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިން
އިބްރާހިމް ޝަފްރާޒް
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
2 ގޯލް
2 ބިމާލް ގާތީ މަގަރް
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
1 މުހައްމަދު އަޖުފާން
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
1 އިބްރާހިމް އަތީގް ހަސަން
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
1 އިސްމާއިލް އީސާ
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
1 ހުސެއިން ފަޒީލް
ށ. ފޯކައިދޫ
ކުރިއަށް ހުރި މެޗްތައް
މާޒިޔާ ދަ ގްރޭންޑް
ޕްރިމިއާ ލީގު
19 ޖޫން 2019 - 16:00
ވިކްޓަރީ ޔޫވީ
ޕްރިމިއާ ލީގު
19 ޖޫން 2019 - 21:00
ރިޕޯޓް

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ނެތި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށަނީ!

ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ކާމިޔާބު އަދި އެންމެ ސަޕޯޓަރުން ގިނަ ކްލަބަކީ ނިއު ރޭޑިއންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ.

ފޮޓޯ ގެލެރީ

ޕްރިމިއާ ލީގު: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް 4-0 ވިކްޓަރީ

ދިރާދު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް އާއި ވިކްޓަރީ ބައްދަލު ކުރި މެޗް 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޓީސީން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

ޗެރިޓީ މެޗް 2019

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށުމުގެ ގޮތުން ކުޅުނު ޗެރިޓީ މެޗްގައި ފޯކައިދޫ އާއި ޓީސީ މިއަދު ބައްދަލުކުރި މެޗް 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

އިމްރާން ގައުމީ ޓީމަށް އަލްވަދާއު ކިއުން

ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ގޯލުކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ވަނީ ކުލަގަދަ މެޗަކަށްފަހު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލާފަ އެވެ. މިޝެލް ސަލްގާޑޯ އާއި ޕީޓަރ ޝުމައިކަލް ވަނީ މި މެޗްގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެފްއޭއެމް ފުޓްސަލް ކަޕް 2019

އެފްއޭއެމް އިން ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފުޓްސަލް ކަޕްގައި ވަނީ ގިނަ ޓީމުތަކަކުން ބައިވެރިވެފައެވެ.

HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com