އޭޝިއަން ކަޕް

ރާއްޖެ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭޝިއަން ކަޕްގެ ޖޮއިންޓް ކޮލިފިކޭޝަންގައި ރާއްޖެއިން ނެރުނު ނަތީޖާތަކާއެކު 2023 ވަނަ އަހަރު ޗައިނާގައި ބާއްވާ އޭޝިއަން ކަޕްގެ ކޮލިފައިން އަށް އޭއެފްސީން ކަނޑައެޅި ރޭންކިންގައިވާ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް އޭޝިއަން ކަޕްގެ ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެއެވެ.

ފަހުގެ ނަތީޖާ
0 - 4
ދަ ގްރޭންޑް     ގްރީން ސްޓްރީޓްސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22
10 އެޕްރީލް 2022 - 22:00
0 - 0
ސަސް     ޔޫވީ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22
09 އެޕްރީލް 2022 - 22:00
1 - 1
ޓީސީ     ވެލެންސިއާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2021/22
08 އެޕްރީލް 2022 - 22:00
ޕޮއިންޓް ޓޭބަލް
PT GD PLD    
34 28 14 މާޒިޔާ 1
25 12 14 ވެލެންސިއާ 2
19 -3 14 ގްރީން ސްޓްރީޓްސް 3
17 -6 14 އީގަލްސް 4
16 -8 14 ދަ ގްރޭންޑް 5
15 -9 14 ސަސް 6
13 -8 14 ޓީސީ 7
12 -6 14 ޔޫވީ 8
އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިން
ހަސަން ނަޒީމް
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް
10 ގޯލް
9 މާޓިން ބޮޖާސް
ކްލަބް ވެލެންސިއާ
8 އިބްރާހިމް އަތީގް ހަސަން
ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް
8 ކޯނެލިއަސް ސްޓެވާޓް
މާޒިޔާ ސރކ
7 ޕެޑްރޯ ޓަނައުސޫ
މާޒިޔާ ސރކ
7 އަލީ ފާސިރު
ކްލަބް ވެލެންސިއާ
ކުރިއަށް ހުރި މެޗްތައް
ރިޕޯޓް

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ނެތި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށަނީ!

ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ކާމިޔާބު އަދި އެންމެ ސަޕޯޓަރުން ގިނަ ކްލަބަކީ ނިއު ރޭޑިއންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ.

ފޮޓޯ ގެލެރީ

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން: ޗައިނާ 5-0 ރާއްޖެ

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭޝިއަން ކަޕްގެ ޖޮއިންޓް ކޮލިފިކޭޝަންގެ ގްރޫޕް އޭގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ރާއްޖެ އާއި ދެކޮޅަށް ޗައިނާ ކުޅުނު މެޗް 5-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޗައިނާއިން ކާމިޔާބުކޮށް ކޮލިފައިންގެ ތިންވަނަ ބުރުގެ އުންމީދު އާކޮށްފި އެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގު: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް 4-0 ވިކްޓަރީ

ދިރާދު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް އާއި ވިކްޓަރީ ބައްދަލު ކުރި މެޗް 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޓީސީން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

ޗެރިޓީ މެޗް 2019

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށުމުގެ ގޮތުން ކުޅުނު ޗެރިޓީ މެޗްގައި ފޯކައިދޫ އާއި ޓީސީ މިއަދު ބައްދަލުކުރި މެޗް 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

އިމްރާން ގައުމީ ޓީމަށް އަލްވަދާއު ކިއުން

ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ގޯލުކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ވަނީ ކުލަގަދަ މެޗަކަށްފަހު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލާފަ އެވެ. މިޝެލް ސަލްގާޑޯ އާއި ޕީޓަރ ޝުމައިކަލް ވަނީ މި މެޗްގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com