އޭއެފްސީ ކަޕް

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ޑީ ގެ މެޗްތައް ރާއްޖޭގައި

މި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް ސެންޓްރަލައިޒްކޮށް އެއް ދަނޑެއްގައި ކުޅެން ނިންމާ، ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް ހާއްސަ ގްރޫޕް ކަމުގައިވާ ގްރޫޕް ޑީގެ މެޗުތައް އަންނަ މެއި މަހު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ކުރި ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

ފަހުގެ ނަތީޖާ
1 - 1
އީގަލްސް     ގްރީން ސްޓްރީޓްސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21
15 އެޕްރީލް 2021 - 22:00
0 - 0
ގްރީން ސްޓްރީޓްސް     ޓީސީ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21
10 އެޕްރީލް 2021 - 21:00
0 - 2
ސަސް     ވެލެންސިއާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21
09 އެޕްރީލް 2021 - 21:00
ޕޮއިންޓް ޓޭބަލް
PT GD PLD    
51 63 20 މާޒިޔާ 1
42 30 20 އީގަލްސް 2
41 21 21 ޓީސީ 3
29 4 21 ގްރީން ސްޓްރީޓްސް 4
27 1 21 ދަ ގްރޭންޑް 5
20 -25 21 ފޯކައިދޫ 6
16 -15 16 ޔޫވީ 7
14 -30 16 ނިލަންދޫ 8
0 -49 16 ވިކްޓަރީ 9
އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިން
ކޯނެލިއަސް ސްޓެވާޓް
މާޒިޔާ ސރކ
9 ގޯލް
8 އަލީ ފާސިރު
ކްލަބް ވެލެންސިއާ
5 މުހައްމަދު އައްޒާމް
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
5 އަލީ އަޝްފާގް
ކްލަބް ވެލެންސިއާ
4 އަޔާޒް އަހުމަދު
ދަ ގްރޭންޑް ސކ
4 އެންހަލް ކަރަސްކޯސާ މުނޯޒް
ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް
ކުރިއަށް ހުރި މެޗްތައް
ސަސް ޔޫވީ
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21
17 އެޕްރީލް 2021 - 22:00
ވެލެންސިއާ ދަ ގްރޭންޑް
ޕްރިމިއަރ ލީގު 2020/21
18 އެޕްރީލް 2021 - 22:00
ރިޕޯޓް

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ނެތި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށަނީ!

ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ކާމިޔާބު އަދި އެންމެ ސަޕޯޓަރުން ގިނަ ކްލަބަކީ ނިއު ރޭޑިއންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ.

ފޮޓޯ ގެލެރީ

ޕްރިމިއާ ލީގު: ޓީސީ ސްޕޯޓްސް 4-0 ވިކްޓަރީ

ދިރާދު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް އާއި ވިކްޓަރީ ބައްދަލު ކުރި މެޗް 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޓީސީން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

ޗެރިޓީ މެޗް 2019

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށުމުގެ ގޮތުން ކުޅުނު ޗެރިޓީ މެޗްގައި ފޯކައިދޫ އާއި ޓީސީ މިއަދު ބައްދަލުކުރި މެޗް 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

އިމްރާން ގައުމީ ޓީމަށް އަލްވަދާއު ކިއުން

ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ގޯލުކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ވަނީ ކުލަގަދަ މެޗަކަށްފަހު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލާފަ އެވެ. މިޝެލް ސަލްގާޑޯ އާއި ޕީޓަރ ޝުމައިކަލް ވަނީ މި މެޗްގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެފްއޭއެމް ފުޓްސަލް ކަޕް 2019

އެފްއޭއެމް އިން ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފުޓްސަލް ކަޕްގައި ވަނީ ގިނަ ޓީމުތަކަކުން ބައިވެރިވެފައެވެ.

HOME | NEWS | REPORTS | GALLERIES | STANDINGS | FIXTURES | WEBCAST
Copyright © 2016 Maldivesfootball.com